♦ Gusül abdesti Nasıl Alınır?
Suyun azlığı, soğukluğu, vaktin darlığı gibi hallerde, acele olarak yapılan gusül’de evvelâ ön ve arka taraftaki kirler giderilir. Sonra üç defa ağza, üç defa buruna su çekilerek içlerinde kuru yer kalmaması te’min edilir. Bundan sonra da baştan, sağ ve sol omuzlardan dökülen su ile bedenin tamamı yıkanıp ıslatılır. Kuru yer kalmadığı anda, gusül yapılmış olur.

Bu, sadece guslün farzları yerine getirilerek yapılan gusüldür.
Müsait şartlarda yapılan gusülde ise, yine edeb yerleri yıkandıktan sonra, evvelâ, namaz abdesti gibi güzelce bir abdest alınır. Önce baştan, daha sonra ise sağ ve sol omuzlardan sıra ile üçer defa su dökülür. Her döküşte bedenin tamamı bir güzel ovalanır, mânevî kirlerin yanında maddî kirlerden de temizlenmeye çalışılır. Bu arada vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmamasına özen gösterilir. En sonunda da, kirli suların döküldüğü yere basan ayaklar, tekrar yıkanıp çıkılır.

Guslün, şart ve farz olan kısmı ağız ve burun içiyle bedenin tamamında kuru yer kalmamasıdır. Bu yapıldıktan sonra, gusül yerine getirilmiş, maddî ve mânevî temizliğe kavuşulmuş olunur.