♦ Guslün Saygı Kuralları Nelerdir?
Abdestin âdâbı aynı zamanda guslün de âdâbıdır. Ancak gusülde Kâbe’ye karşı dönülmez. Avret yerleri açık olabileceği için kıbleye karşı dönülmesi sakıncalı sayılmıştır.

Guslün en önemli saygı kuralı, yıkanırken avret yerlerini örtülü bulundurmak, hiç kimseye göstermemektir. Ancak kimsenin görmediği özel banyolarda insan avret yerlerini açıp traş ve benzeri temizlikleri yapabilir. Kimse görmediği için, bunda bir sakınca yoktur.