♦ Teyemmümle ilgili bazı meseleler
- Aynı topraktan birden fazla kimse teyemmüm alabilir.
- Bir teyemmüm ile birden fazla farz ve nafile namazlar kılı- nabilir.
- Namaz vakti girmeden teyemmüm yapılabilir.
- Teyemmüm yapılacak nesne sadece toprak olması gerekmez. Kum, alçı, mermer, tuğla, madenî tuzlar, zümrüt ve yakut gibi topraktan çıkarılan cevherler de toprak hükmündedir.
- Teyemmüm, suyun bulunması veya suyu kullanmaya engel özür halinin ortadan kalkması ile bozulur.
- Abdest bozucu haller, teyemmümü de bozar.