♦ Teyemmüm Nedir?
Pak ve temiz toprak ile kolları ve yüzü özel bir şekilde mes- hetmek (sıvazlamak) demektir.
Teyemmüm, müslümanlığa özel bir temizlik şeklidir. Ve su yokluğunda veya su olmakla beraber, hastalık gibi suyu kulla- manın imkansız hale geldiği durumlarda başvurulur. Teyemmüm hem abdest, hem gusül için geçerlidir.