♦ Teyemmüm nasıl alınır?
Önce teyemmüme niyet edilir. Eller parmaklarının arası açık olarak temiz toprağa konur ve ileri doğru sürülür. Sonra geri çekilir. Sonra ellerdeki tozlar silkelenerek, yüz meshedilir. Bu işlem, 2 el ile, yüzün her tarafını kapsıyacak şekilde yapılır.
2. kere eller yine toprağa vurulur. Sonra, sol elin işaret parmağı ile baş parmağı birbirinden ayrılır.
Kalan 3 parmağın iç kısmı ile sağ elin arkası dirseğe kadar sıvazlanır. Önceden ayrılmış işaret ve baş parmak ile de kolun iç kısmı sıvazlanır. Böylece sağ kolun meshi bitmiş olur.
Sol kol da aynı şekilde meshedilerek teyemmüm tamamlanır.