SARGILAR ÜZERİNE MESH
♦ Yaralar veya sakat, hasta organlar üzerine bağlanan bezlere sargı denir. Abdest veya gusül âzaları üzerinde bu gibi bir zaruretten dolayı sargı varsa ve bu sargıyı açıp altını yıkamak da sakıncalı ise, sargının üzerine meshedilir, böylece o âzalar yıkanmış hükmünü alır.
Kırık ayaklar üzerindeki alçı veya tahta veya madenî sargılar da aynı hükümdedir.
İlâçla örtülü yara için de durum aynıdır.
♦ Sargının tamamını meshetmek gerekmez. Sargının yarıdan fazla kısmının üzerinin meshedilmesl kâfi gelir.
♦ Üzerine mesih yapılan sargı için, belli bir müddet yoktur. Sargı ihtiyacı devam ettiği müddetçe meshe devam edilir. Sargı çevresinde kalan sağlam yerler ise yıkanır.
♦ Sargıların abdestli iken sarılmış olması da gerekmez.
♦ Henüz iyileşmemiş yara üzerindeki sargı, düşer veya değiştirilirse mesh bozulmaz. Yeni sargı sarılmasıyla meshin yenilenmesi gerekmez. Abdestlilik hâli devam eder.
♦ Sargı üzerine meshi bozan şey; üzerine sargı sarılan yara veya özrün tamamen iyileşmesidir.