♦ Abdestin sakıncaları (mekruhları) nelerdir?
Abdestin sünnet ve âdabına aykırı olan herşey abdestin mekruhlarından sayılır. En mühimleri şunlardır:
1 - Suyu israf etmek.
2 - Suyu âzalara çarparak kullanmak.
3 - Suyu abdest alırken üzerine sıçratmak.
4 - Lüzumsuz yere abdest arasında konuşmak.
5 - İhtiyaç yokken, abdest için başkasından yardım istemek.

Bir keresinde Resûlüllah Efendimiz abdest için kuyudan su çekmekteydi. Bunu gören Hz. Ömer, ona yardım etmek için yanına koştu. Fakat Allah’ın Resûlü onu durdurdu:
“Dur ya Ömer! Ben namaz için kimsenin yardımını istemem” buyurdular.