♦ Guslün Farzları Nelerdir?
Guslün farzları 3’tür:
1 - Ağza su verip çalkalamak.
2 - Burna su çekip temizlemek.
3 - Bütün vücudu, kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde yıkayıp temizlemek.

♦ Guslün Sünnetleri Nelerdir?
Guslün başlıca sünnetleri şunlardır:
1 - Gusle besmele ile başlamak.
2 - Kalbiyle ve diliyle gusle niyet etmek.
3 - Gusle başlamadan evvel dişleri temizlemek.
4 - Önce elleri yıkamak, sonra ön ve arka avret yerlerini yıkayarak oradaki kirleri gidermek.
5 - Bundan sonra abdest almak.
6 - Abdest aldıktan sonra da başa, sağ ve sol omuzlara su dökerek bütün bedeni yıkamak.
Ağza ve burna birer kere su vermek farzdır. Bunu üçlemek ise, sünnettir. Aynı şekilde vücuda 1 kere su dökünüp yıkanmak farz, 3 kere su dökünmek ise sünnettir.

Ebû Hüreyre, bir gün yolda, cünüp iken, Resûlüllah Efendimize rastlamış, fakat bu cünüp hâliyle O’nun yanında bulunmaktan sıkılarak savuşup gitmiş, yıkanıp geri dönmüştü. Resûl-i Ekrem, kendisine nereye kaybolduğunu sorunca da durumu olduğu gibi anlatmış idi. Resûlüllah Efendimiz bunun üzerine Ebû Hüreyre’ye şu cevabı vermişlerdi:
“Sübhânallah, mü’min hiç necis (pis) olur mu?”
Bu ifadeden anlaşıldığına göre, cünüp olan bir mü’min, kimse ile görüşüp konuşamıyacağı bir pislik ve uğursuzluk içine düşmüş değildir. Şu halde, yeryüzünün tiksinip, rahmet meleklerinin kendisinden kaçtığı insanlar, cünüplüğü hafife alan ve cünüp gezmeyi alışkanlık hâline getiren kimseler olmaktadır.