ÇIBANLARIN TEDAVİSİNDE ESKİLERİN TEDAVİ USULÜ-Çıban İçin Bitkisel İlaç Tedavisi
Tartılmadan bir avuç kadar fındık alınacak, bunlardan yedi tanesi alındiktan sonra her biri çıbana sürülecek ve sürülürken de "bu fındık çıkarsa bu çıban da çıksın" denecek ve "bu el benim elim değil, Adem babamızın eli, Havva anamızın eli, Fatıma anamızın eli" denilecek. Sonra fındıklar üç parçaya bölünecek, üç yol ağzına gidilip her parçası bir yola atılacak, geriye bakmadan eve dönülecektir. Allah'ın (c.c.) izni ile çıban kuruyacaktır.