Bismillahirrahmanirahim
Hasbiyallahü li dini, ( Dinim için Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü li dünyaye, ( Dünyam için Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü lima ehemmeniy, ( Bana fenalıkla kasd edene karşı Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü liman bağa aleyye, ( Bana azgınlık eden kimseye karşı Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü limen hasedeniy, ( Bana hased edene karşı Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü limen kadeniy bi suin, ( Bana fenalıkla yaklaşana karşı Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü ındel mevti, ( Ölüm anında Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü ındel meseleti fil kabr, ( Kabirde sual sorulacağı anda Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü ındel miyzan, ( Amellerin tartılacağı anda Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü ındes sırati, ( Sıratı geçerken Allah'ım bana yeter )
Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşıl azîm.
(Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir )

Sevgili lahutii ; Herhangi bir dileğiniz için bu duâyı, her hal ve durumda istediğiniz sayıda okuyabilirsiniz.

Okumayı vird edinen kimse maksadına ulaşması için bu ona kafidir.
Bu maksadı ister dünya işleri ile ilgili olsun, isterse ahiret işleri ile, ister doğru ve hayırlı bir iş olsun her dileğine kavuşur.