Her Muradı Gerçekleştiren Dua budur lahutii forum..Her muradın olması için üç gece gecede bin kere okunur, tecrübe edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim
Selamun kavlen min rabbin rahim rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.