Kim zilhicenin son günü yani bugün 3 kez
Allah'u te'ala Efendimiz Muhammed'e ve ali ashabına salatü selam getirip ve şöle dua ederse, Allah'ım Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onları unuttum,Sen ise unutmadın. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben sana karşı gelme cürreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey Allah Ben bütün bunlardan dolayı senden mağrifet diliyorum beni bağışla Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi Senin razı olup bana sevap vaadettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki, onları kabul edesin ve senden ümidimi kesmeyesin! Ey kerem sahibi kabul eyle! Efendimiz Muhammed'e ve al-i ashabına salat-ü selam eyle!"

Derse şeytan"Biz bir sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi!"deyip yüzüne toprak saçarak kaçar"

Bugün güneş battana kadar okunması makbuldür arkadaşlar.