Doğru
Doğru
Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Günahları Örten Şeyler

 1. #1

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Günahları Örten Şeyler

  Doğru
  Günahları Örten Şeyler nelerdir öğrenelim kenzul forum ailesi..Günahları örten ve silen bir takım ameller vardır ki Cenibrı Hak Kur'an-ı Kerim'inde bunlara şöyle işaret buyurmakt adır
  "Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir." (11431.
  Aşağıda delilleri yle geleceği gibi Rasûlullah (s.a.v,) de bunu açıklamıştır.

  İbni Teymiye şöyle der: "Mü'min bir kötülük işlediği zaman, onun cezası şu on şeyle giderilir:

  1- Onun tevbe edip, Allah'ın da tevbesini kabul etmesiyle ... Çünkü günahtan tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir.

  2- Mağfiret dileyip mağfiret olunmasıyla,

  3- İyilikler yapıp, bunlann günahları silmesiyl e ki iyilikler kesinlikl e kötülükleri giderirle r.

  4- Mü'min kardeşleri, diri iken, öldükten sonra da dua edip istiğfarda, bulunmala rryla,

  5- Mü'min kardeşleri iyi amellerin in sevabından ona hediye et-meleiryle ki Allah bunlarla onu menfaatle ndirebili r.

  6- Rasûlullah (s.a.v.) in ona şefaat etmesiyle .

  7- Cenab-ı Hakkın ona dünyada musibet verip, bu musibetle rin onun günahına keffaret olmalarıyla.
  (1142) Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmrân, 135.
  (1143) Kur'an-ı Kerim, Hûd, 114

  8- Berzahta gürültü ve sıkıntıya mübtela kılıp bununla onun günahını Örtmesiyle.

  9- Kıyamet yapıldığı alanda (Arasatta) Cenab-ı Hakk'm onu korkulara maruz bırakıp bunu onun lehine günahlarına örtü yapmasıyla

  10- Rahmetlil erin en merhametl isi olan Allah'ın kendisine merhamet etmesiyle .
  Bu on şi'vden biri vasıtasıyla kurtulama yan sadece kendi nefsini kötülesiri. Rasûlullah (s.a.v.) in haber verdiğine göre kudsî hadiste Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
  "Ey kullarım, bunlar sizin amellerin izdir, onları sizin için hesab ederim, sonra da karşılığını size öderim. Kim ondan bir kayır bulursa Allah'a hamdetsin . Kim de başka bir karşılık bulursa sadece kendi nefsini kö'tülesin." (1144).
  Bunlara bir kaç madde daha ekleyebil iriz: 1- Mutlak surette Allah'ı zikretmek . . 2- Farz ve nafile ibaretler i yerine getirmek.

  3- Ailah'a karşı halis tevhide sahip olmak.

  4- Canlılara karşı iyilik yapmak ve melekleri n mü'minlere dua 'etmesi... Bunun açıklaması şöyledir:
  I- Tevbe Hakkında Cenab-ı Hak Şöyle Buyurur:
  "Ey iman edenler, Allah'a yürekten (nasûh tevbesiyl e) tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan Cennetler e sokar." (1145).
  'Tevbe edip inanan ve salih amel yapanlar, işte Allah onların kötülüklerini iyilikler e değiştirecektir." (1146).
  Tevbe konusunda yukn- la yeterli bilgi verilmiştir.

  (1144) Müslim, Birr ve Sıla, Tahrimü'z-Zulm, İV/1994, no: 2577
  (1145) Kufan-ı Kerim, Tahrim, 8 (1-146) Kufan-ı Kerim, Furkan, 70

  II- Allah'tan Mağfiret Dilemek Gerekir
  Çünkü Allah mağfiret dileyeni affedeceğini şöyle bildirir:
  "Rabbinizd en mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayandır"dedim." (1147).
  Abdullah b. Ömer (r.a.) dan:
  "Ebû Bekr es-Sıddtk (r.a.)
  - Ya Rasûlallah bana bir dua öğrette onunla namazımda dua edeyim, dedi. Rasûlullah (s.a.v.) şu duayı öğretti:
  -"Allah'ım, ben nefsime çok zulmettim . Günahları ancak sen mağfiret edersin. Katından olan bir mağfiretle beni affet ve bana merhamet et, çünkü Sen günahları bağışlayansın, çok merhamet edersin." (1148).
  . îbni Mes'ûd (r.a.) den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Kim üç defa: "Estağftrullak el-Azim ellezi lâ ilahe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm ve etubü ileyk" derse, cepheden kaçmış olsa bile günahları mağfiret olunur." (1149).
  Şeddâd b. Evs (r.a.) den: "Seyyidül-îstiğfar: Allah'ım, Sen Rabbimsin, Senden başka ilâh yoktur, beni yarattın. Ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Senin ahdin ve va'din üzereyim..." (1150). ...^ ı Bu sâna yüce hadis üç hususu ihtiva etmektedi r:

  1- Allah'a lâyık olduğu şekildi sona ve övgüde bulunmak.

  2- Günahların ve kusurların itirafı

  3- Allah Teâla dan mağfiret dilemek.

  devamı var...

 2. #2

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  III- Günah ve Kusurları Silecek İyilikler Yapmak. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
  "Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlar öğüttür." (1151).
  bir
  Savt, hadis no: 2705 ,R
  (1149) Hakim hadise sahih demiştir ve Zehebi ona uymuştur, lir 7-m. Davûd, Salât. el-istiğfar, no: 2517.

  Tirmizi, Deavat, fi Duaı d-Dayf, no.
  3577.
  (1150) Yukarıda geçti.
  (1151) Kur'an-ı Kerim, Hûd, 114

  İbni Kesir şöyle der: "Hayırlı işleri yapmak, geçen günahları örter." (1152).
  Ebû Zerr ve Muaz (r.a.) dan rivayet edilen hadis konuyu iyi açıklamaktadır, Rasûlullah (s.a.v.) bu hadiste:
  "Kötülüğün ardından iyilik yap ki onu silsin..." buyurmuştur. (1153).
  Kötülüğü Silen Bu İyi Amelleri Şöylece Özetleyip

  Açıklayabiliriz:

  a) Farzlar ve nafileler .

  b) Allah'ı zikir (her manâsıyla).

  c) Yaratıklara iyilik etmek v.b.

  a) Farzlar ve Nafileler Kötülükleri Örter.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Namazlar bunlardan dır.

  Ebû I kıreyre (r.a.) den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Beş vakit namaz, cumadan cuma'ya ve ramazanda n rama-: büvuk günahlardan sakınıldığı taktirde, aralarında geçen vgünahları örterler." (1154).

  Ebû Hüreyre (r.a.) den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  "Müslim (veya mümin) kul abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman, su ile (veya- suyun son damlalarıyla) gözüyle bakmak suretiyle işlediği hatalar çıkar. Elini yıkadığı zaman, eliyle tutmak suretiyle işlediği bütün kotalar su ile (veya suyun son damlasıyla) çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürümek suretiyle işlediği bütün hatalar su ile (veya suyun son damlasıyla) çıkar. Sonunda günahlardan tertemiz olup kurtulur." (1155).
  Osman b. Affan (r.a.) etrafındakilere Rasûlullah (s.a.v.) in ab-destinin nasıl olduğunu aldı ve gösterdi. Sonra:
  -Rasûlullah (s.a.v.) in abdesti böyle aldığım gördüm. Rasûlullah (s.a.v.) abdestten sonra şöyle buyurdu:

  (1152) İbni Kesir, tefsir, H/462
  (1153} Yukarıda geçti
  (1154) Yukarıda geçti
  (1155) Müslim, Taharet, Hurûcu'l-Hataya mea
  Vudu', 1/215

  "Kim benim bu abdestim gibi abdest alır, sonra içinden bîr şeyijj geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa, geçmiş olan günahları jaffolu^ nur." (1156
  Ebû Hüreyle (r.a.) den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ij -"Hataları silen ve dereceler i yükselten bir amele sizi delâleti edeyim mi
  -Evet, ey Allah'ın Rasûlü, dediler.
  -"Güçlüklere rağmen abdesti yerli yerince almak, mescidler doğru adımı çok atmak ve namazdan sonra diğer namazı beklemek tir. İşte sizin ribatınız budur" buyurdu. (1157

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  b) Her Manasıyla Allah'ı Zikir:

  Cenab-ı Hak, kendi zikrinin çok yapılmasını emrettiği kadat başkasını emretmenıiştir. Zikrullah son derece kolay olduğu kadal günahları silmesi ve dereceler i yükseltmesi açısından da önemlidir, ti Zikrin en faziletli si ve en değerlisi LÂ İLAHE İLLALLAH'dır. i] Ebû Hüreyre (r.a.) den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ti "Kim bir günde yüz defa: "Allah'tan başka ilâh yoktur. O tekdir ve ortağı yoktur. Mülk de, Övgü de O'na attir. O, her şeye gücü yetendir" derse, bu onun için on köle azadına bedeldir. Ona yüz iyilik sevabı yazılır ve ondan yüz kötülük günahı silinir. O gününde akşamlayıncaya kadar onu şeytandan korur. Bunu, bu kişiden daha fazla söyleyen hariç, kimse ondan daha üstün bir amel yapmamış olur."
  "Kim de günde yüz defa: "Sübhanallâhi ve bihamdihi" derse, hataları deniz köpüğü kadar da olsa, silinir."

  (1158)..
  Ebû Hüreyre (r.a.) den: "Kim her (farz) namazın ardından otuz üç defa "Süöhanallah", otuz üç defa "Elhamdülillah", otuz üç defa, "Allahü Ekber" derse, yüzüncüde de "LÂ İLAHE ÎLL'ALLAHÜ VAH-DEHÜ LÂ SERÎKE LEH LEHÜ'L-MÜLKÜ VELEHÜ'L-HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR" derse, deniz köpüğü sayısınca da olsa hataları affolunur ." (1159).

  (1156) Buharı, Vudû'. Müslim, Taharet, Sıîatü'l-Vudu ve Kernalihi, S/205, no:
  (1157) Müslim, Taharet, Fadlu Isbâğı'l-Vudû', 1/219.
  (1158) Buhari, Deâvât, Fadlu't-Tehiîl. Fethu't-Bârî, XI/201. Müslim, Zikir ve Fadlu't-Tehül ve't-Tesbih, İV/2071
  (1159) Müslim, Mesacid, Istihbabü'z-Zikr ba'de's-Salat, no: 597

 5. #5

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  c) Yaratıklara, Hayvanlar a İyi Davranmak da Kötülükleri Örter:
  Ebû Hüreyre (r.a.) den: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle anlattı:
  "Bir adam bir yolda yürürken şiddetle susadı. Bir kuyu buldu, ona indi ve sudan içti Sonra çıktı, bir de ne görsün bir köpek soluyor ve susuzlukt an toprak yiyor. Adam:
  • Bu köpekteki susuzluk da bendeki susuzluk gibi aşırı, dedi. Kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurdu, sonra onu ağzıyla tutarak çıktı ve köpeği suladı. Cenab-ı Hakk da ona merharhet etti ve onun günahını bağışladı.
  Ashab:
  - Ey Allah'ın Rasûlü, hayvanlar a iyilik sebebiyle bize bir sevap var mı? diye sordular. Rasûlullah (s.a.v.):
  -"Her ciğeri soluk alan canlı sebebiyle sevap vartdır" buyurdu. (1160).
  Daha bir çok delil var bu konuda... Meselâ Arefe günü oruç tutmak geçmiş senenin de, gelecek senenin de günahlarını örter. Aşura günü orucu, geçen senenin günahlarını örter. Teşbih namazı da böyledir.

Benzer Konular

 1. Necasetten Sayılan Şeyler
  Konu Sahibi kısmet Forum Temizlik
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Ekim.2014, 17:22
 2. Namazı Bozan Şeyler
  Konu Sahibi kısmet Forum Namaz Konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2014, 18:59
 3. Zinanın Zararları Günahları
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dini Bilgiler
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 12.Ocak.2013, 20:36
 4. Günahları Sevaplara Çevirme Yöntemleri
  Konu Sahibi cyberaskim Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Ocak.2013, 10:15
 5. Günahları Silen Dua/Nihat Hatipoğlu
  Konu Sahibi wind Forum İslami Makale Ve Videolar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2012, 03:09

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •