Akide İnanç İtikat Kelam Akâid Bilinci Sohbetleri Ebubekir Sifil Hoca
https://www.youtube.com/playlist?lis...yFx9A5ADV40ECc
Muhteva:
Akîdetû t Tahâviyye Özet ve Giriş EBUBEKİR SİFİL HOCA
Selefîlik Ebubekir Sifil Hoca
Bid ât Meselesi Ebubekir Sifil Hoca
Kader Konusu Ebubekir Sifil Hoca
Mâide Sûresi ve Işid Ebubekir Sifil Hoca
Allah Teâlâ yı Mahlûkata Benzetmek Ebubekir Sifil Hoca
Rûyetullah ve Müteşâbih Nass lar Ebubekir Sifil Hoca
Tenzih İnancı, Mucize ve Mi râc Ebubekir Sifil Hoca
Mi rac Rivayetleri Ebubekir Sifil Hoca
Havz ve Şefaat Ebubekir Sifil Hoca
Kader, Allah ın İlmi, Kulun İradesi Ebubekir Sifil Hoca
Kader Ve Gayb konularında İfrat ve Tefrit Ebubekir Sifil Hoca
LEVH İ MAHFUZ, KALEM, SAHABENİN KADER HASSASİYETİ
Allah Teâlâ nın Takdiri, Yaratması, Arş ve Kürsî
Ehl i Sünnet İmamların İstivâ Anlayışı Ebubekir Sifil Hoca
Zarûrât ı Dîniyye Ebubekir Sifil Hoca
Büyük Günah İşleyenlerin Durumu Ebubekir Sifil Hoca
İman ve Küfür Sınırı Ebubekir Sifil Hoca
Şefaât Ebubekir Sifil Hoca
Bidat Ehlinin Arkasında Namaz
مكتبة أهل السنة والجماعة
Bu 75 kitaptan toplanan bir akide kitabı. online okunabilir
الإقناع في الرد على من عاند الإجماع
bu indirme linki: https://yadi.sk/i/c9hEwSWysewDm
Burada video haline getirmiş ki milyonlarca defa izlenmiş!
https://www.youtube.com/playlist?lis...neWjj8a8AINdeL
عقيدة المسلمين - موقع أهل السنة و الجماعة
Shaykh Gilles Sadek | Arabic