hizmet ile allahın rızasına ulaşmak için bir takım edep ve ölçülere riayet etmek gerekir hizmetlerin ifasında gösterilen gayretin ehemmiyeti kadar onların hangi kalbi keyfiyet ve sevgiyle yapıldıgıda pek mühimdir zira hizmetin bereketli ve hakk katında makbul olabilmesi ancak buna bağlıdır onun için büyükler hizmet mühimdir buyurarak hizmetin feyiz dolu samimi bir yürekle ve belli adap ve usullere uyularak yapılmasının gereğini beyan etmişlerdir o halde hizmette muvaffak olabilmek için ihlas samimiyet ilim ve irfan zaruridir bunun zıddına samimiyetsizlik ve gafilane yapılan hizmetlerdende bereketli bir netice beklemek beyhudedir