okunacak faydalı yemek duaları açıklamasıdır lahutii kardeşlerim;Bil ki, yemek vaktinde tesmiye yani besmele demek» müstehaptır. Hazret-i Ayşe rivâyet etti ki: Hz. Resûlul- lah şöyle buyurdu: «Biriniz yemek İstese evvelâ Allahın ismini ansın. (Bismillah) desin. Eğer yemeğin evvelinde bunu unuttuysa şöyle desin (Bismillâhi evvelühü ve âhirühu.)

Ebu Saidil Hudri rivâyet etti ki: Hz. Resûlullah kalkınca şöyle derdi:
Elhamdü lillâhilezi et’amenâ vesakanâ ve cealnâ minel müslimin.

İbni Abbas rivâyet etti, Hazret-i Resûl Aleyhisselâm şöyle buyurdu ki: «Bir kimse bir şey yediği vakit (Allahümme bâriklenâ fihî ve et’imnâ hayren minhü) ve
sulu kısmından bir şey içtiği vakit (Allahümme bârik lena fihil vezidnâ minhü) dese Hak teâlâ onun nimetini eksik etmez.