Berat Gecesi İçin Dua yı öğrenelim lahutii ailesi..Bu duâ Berât Kandilinde (Şâbân ayının on beşinci gecesine rastlayan gece) okunur. Her kim, bu duâ ile Cenâb-ı Hakk’a niyâz edip günâhlarının bağışlanması*nı ve isminin iyi kimselerin yanında yazılmasını ister*se Allâhü Teâlâ affeder, bağışlar. Ve iyi kimselerin diva*nında ismi yazılır.
Bu duâyı okuyan kimselere pek çok sevâb ve mükâ- fât verileceğini Hz. Ömer, Peygamberimizden rivâyet etmiştir.

“Allâhümme in künte ketebte ismî şekıyyen fî dîvânil eş- kıyâi femhuhü, Vektübnî fî dîvânis’süadâi. Ve in künte kete*bte ismî saîden fî dîvânis’süadâi fesbüthü. Feinneke külte fî kitâbikel kerîm: “Yemhulîâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve indehü ümmülkitâb”