Dört Büyük Halifenin Salatü Selam Duası okunuşu ve anlamı burada kenzul.com üyeleri;

Bismillahirrahmanirrahim,
ALLAHümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin
fil evveline ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin
fil ahirine ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fi külli vaktin ve hınin
Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fil mele’il ala ila yevmiddin ve salli ve sellim
ala cemiil enbiyai vel mürseline ve alel melaiketil mukarrebine min ehlissemavati ver erdine
Ve radiyAllahu tebareke ve teala an sadatina zül kadril aliyyi vel fahril celiyyi
Ebi Bekrin ve Ömere ve Osmane ve Aliyyin, ve ala eimmetil erba’atil müctehidine vettabiine
lehüm bi ihsanin ila yevmiddin, uhşurna verhamna maahum, bi rahmetike ya erhamerrahimin

Rahman ve Rahim olan Allah adıyla,
Allah’ım, peygamberlerin öncüsü olan MUHAMMED üzerine rahmetini akıt,
yine bütün peygamberlerin sonuncusu olan MUHAMMED Mustafa üzerine rahmet eyle
Her zaman ve her an O’nun üzerine bereketini indir Yüce makamlarda bulunan Meleklerin tarafından kıyamete kadar O’na rahmet indir
Bütün peygamber ve mürselin tarafından da O’na yad ettir Yerde ve gökte bulunan Sana yakın melekler tarafından istiğfar ettir, rahmet yağdır
Allah, büyüklerimizden razı olsun, yüce şeref sahibi olan Onların himmetlerine bizi eriştirsin
Hasseten, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimizin ve dört İmamın ve kıyamete kadar onlara tabi olanların himmetlerini bizlere nasib eyle
Bizi onlarla haşreyle, bize onlarla merhamet eyle Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi

amin