Günahlardan Arındıran Dua,okuyup günahlarımızdan arınalım inşallah..
Bir kul tekrar tekrar günah işler ve her defasında, "Allahım! Benim günahımı bağışla!" der
Allah da: "Kulum günah işledi, affedecek, ya da sorumlu tutacak bir Rabbinin bulunduğunu bildi Haydi istediğini yap! Ben seni bağışladım!" buyurur"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Buhârî

Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni “Sübhânallah-il-azîm ve bi-hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.
“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm.” (10) Bunu, her gün ve her gece yüz kerre okumalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sabah-akşam 7defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”
“Sabah-akşam 7 defa, "Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.”
“Sabah akşam yüz defa "Sübhanallahi ve bihamdihi, diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”