Doğru
Doğru
Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kuranla Şifacılık Hakkında Hadisler

 1. #1
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart Kuranla Şifacılık Hakkında Hadisler

  Doğru
  Kur'an dan ŞİFÂ BEKLEMEK, FATIHA-I ŞERÎFEDEN DEVÂ TALEP ETMEK. HATİM KARŞILIĞI ÜCRET ALMAK HAKKINDAVÂRİD OLAN SAHİH HADİS I ŞERİFLER
  Büyük sahâbi Ebû Saîd el-Hudrî (R A.) diyor ki: Resû. lüllah (S.A.V.) Efendimiz bizi otuz kişilik atlı bir müfreze ile gönderdi. Araplardan bir kavinin bulunduğu yere gelip din. lenmek üzere atlarımızdan indik. Vakit geç olduğu için bizi misafir edinmelerini kendilerinden rica ettik. Fakat bunu kabul etmediler. Tesadüfen o sırada kavmin reisini (yılan ya da akrep) sokmuştu. Bir çare bulamayınca birkaç kişi bize gelip dediler ki :
  — Akrep sokmasına karşı aranızda efsun yapan var mı?
  Arkadaşlarım arasından ben şöyle cevap verdim :
  — Evet, ben yapabilirim. Ancak bir şartla.. Bize biraz yiyecek içecek verirseniz!..
  — İyileştirdiğiniz takdirde size otuz koyun veririz.
  Dediler. Bunun üzerine kalkıp reislerinin bulunduğu yere gittik. Ben, Fâtiha-i Şcrîfe’yi (şifâ niyetiyle) yedi defa okudum. Allah’ın izniyle iyileşti. Otuz koyun aldık. Ama içimizde bir kuşku olmakla beraber yetecek kadar nefsimize bir şeyler arzettik. Resûlüllah Efendimize geldiğimizde durumu Ona arzettik. Buyurdular ki :
  «Bunun rukye (efsun) olduğunu, Fatiha nın bu yoldan şifâ olduğunu bilmiyor musun? Getirdiğiniz kovunları aranızda taksim edin ve bana da bir hisse ayırın!»
  İbni Abbas (R.A.) diyor ki: Resûlüllah'ın (S.A.V.) ashabından birkaç kişi görevle bir yere giderlerken bir suya ug ramışlar ki, o suda yılan ya da akrep tarafından sokulmuş» yada yaralanmış bir adam bulunuyormuş. O kabileden bit adam ashaba yaklaşarak : Sizden efsun yapacak bir kimse yok mu? Suda zehirlenmiş ya da yaralanmış bir adam var..

  Vardır, diye cevap verdikten sonra aralarından bir habı ona doğru yaklaşıyor. Birkaç koyuna karşılık Fâtiha-i nfeyı okuyor. Allah'ın izniyle o adam şifâ buluyor. Sahâbi koyunu alıp arkadaşlarının yanma geliyor. Onlar bunu hoş karşılamıyor ve «Sen Allah’ın kitabına karşılık bir ücret mi aldın?» diye kınıyorlar. Bu vaziyet içinde Medine’ye geliyorlar. Ya Resûlâllah! diyorlar, bu arkadaşımız Allah kitabına kar- şılık ücret aldı, ne buyurursunuz?
  Bunun üzerine Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: «Şüphesiz ki karşılığında en haklı aldığınız ücret, Allah kitabıdır..» diye
  cevap veriyor.
  hazinetül esrar
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #2
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  «Kim Kur'ân’a karşılık bir ücret alırsa, bu onun Kur'ân'- dan olan nasibidir.»
  Üç mezhep imamı, Hanefilerden Ulemâ-i müteahhirîn, bu hadîsle istidlal edip Kuran okumaya karşılık ücret almanın caiz olduğunu söylemişlerdir. Büluğü'l-îrb Li-Zevi’l-Kurb adlı risalede Şürünbilâlî diyor ki: «Tâat üzerine ücret almak câiz değildir. Kuran öğretmek, fıkıh ta'lîm etmek, imamet, ezan, zikir, hacc ve savaş gibi. Yâni bunları ücret karşılığında yapmak câiz değildir. Medine halkına göre, bunlara karşı ücret almak caizdir. İmam Şâfiî bu görüşü benimsemiştir. Aynı za- manda Nasır, Ussam, Ebû Leys gibi değerli ilim adamları da Şafiî’nin görüşündedirler. el-Hulâsa kitabında da aynı husus belirtilmiştir. Bunun gibi imam, müezzin ve benzeri hizmette bulunanların ücret alması câizdir, denilmiştir. Mushafı satmak, Kuranı satmak demek değildir, onun yaprakların, ve üzerindeki cl emeğini satmak demektir.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 3. #3
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  el-Kevâşî kitabında deniliyor ki: «Hatim yapmak üzere ücretle tutulan kimse bir hatime karşılık kırk beş dirhemden az olmalıdır. Buradaki dirhemden maksad, şer’î olanıdır. Bu, hatim yaparken belli bir ücret üzerinde anlaşma yapılmadığı /aman mümkündür. »Bunun gibi el-Mebsut kitabında deniliyor ki: Bir adam. Kuran okuyana, bana bir hatim oku, diyor ama belli bir ücretten söz etmiyorsa, o takdirde buna karşılık olarak kırkbeş dirhemden az almamalıdır. Çünkü az almakta nassa muhalefet endişesi vardır. Meğer ki hatim okutan kimse okuyana —kırkbeş dirhem üzerine anlaşma yaptıkları halde— fazla bir şey hibe etmiş olsun veya bu miktarın üstündeki sevabın nefsine ait olmasını şart koşmuş bulunsun. O takdirde günahkâr olmaz. Buna kıyasla, eğer hatim okuyan kimse, ben senin için hatim okuyorum, arzunuzu yerine getiriyorum. buna karşılık sizin gücünüz nc miktara yeterse onu verirsiniz, der; okutan da daha önce pazarlık yaparken, size 5 dirhem vermeye durumum müsait değil, diye hatırlatırsa; bu takdiıde hatim okuyan kimse, onun vereceği paraya göre yanın okur veya üçte birini ya da dörtte birini okursa günahkâr olmaz Belirttiğimiz bu hususun muhafaza edilmesi gerekmektedir; çünkü avam ve havas böyle bir ibtilâ içinde bulunuyor.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 4. #4
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  Muhtar olan görüşe göre, Kur'ân okutmak için ücretle adam tutmanın câiz olduğudur. Kabirler üzerine belli bir müd- et gi ip Kui an okumak da —ücret karşılığı- câizdir. el-Bustan adlı eserde deniliyor ki. Kur an öğretmek üç vecih üzeredir: Birincisi, Allah rızası için okutulur; karşılığında hiç bir ücret alınmaz.. İkincisi, iic- ıetle okutmaktır, tiçüncüsü, hiç bir şart ileri sürmeden okutmaktu. Okuduktan sonra hediye kabilinden bir şey verilir, o da kabul eder.. Birinci vecihtc ecir vardır; peygamberlerin yoludur. İkincisi ihtilaflı bir konudur; ama daha racih olanı, caiz sayılmasıdır. Üçüncü vecih ise, bi’l-iemâ câizdir. Nitekim Peygamber (S.A.V.) Efendimiz halka Kur'ân’ı ta'l îm eder, verilen hediyeleri kabul ederdi.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 5. #5
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  Sahih rivâyete göre, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz bir gün Câbir bin Abdullah (R.A.) Hazretleri ne :
  Kur ân da inen en hayırlı sûreden sana haber verevim
  mi ?
  Dive soruyor. Hz. Câbir (R.A.) de :
  — Evet, ya Resûlâllah! diyor. Fâtihatü 1-Kitab’dır, buyuruyor.
  Hazret-i Câbir devamla diyor ki: Ben, Resulüllah'm bu son cümleye şunu da ilâve ettiğini hatırlıyor gibi oluyorum: «Fâti- ha'da her derde şifâ vardır!.»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 6. #6
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz bir gün İbni Mesud (R.A.) Hazretlerine şöyle buyuruyor: «Derde mübtelâ olmuş bir kim*senin kulağına EFEHASİBTÜM ENNEMÂ HALÂKNAKÜM ABESÂ VE ENNEKÜM İLEYNÂ LÂ TURCEÛN âyetini sonu*na kudar (sûrenin sonuna kadar) okursa (şifâ bulur mutlaka).» Ve devamla dediler ki: «Eğer bir adam bu âyeti tam bir itikad içinde bir dağa (üflese) dağ yerinden oynar!..»
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 7. #7

  Üyelik tarihi
  11.Kasım.2015
  Mesajlar
  81
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  3

  Standart

  selamlar saolun

Benzer Konular

 1. Allah'ın İsimleriyle Şifacılık Hakkında Hadisler
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Hadisler
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 11.Kasım.2015, 00:16
 2. İstiğfar Hakkında Hadisler
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Hadisler
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 16.Ekim.2012, 20:37
 3. Sivakın Faziletleri Hakkında Hadisler
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Hadisler
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Ekim.2012, 00:48
 4. Çocuğuna Kur'an Öğreten Hakkında Hadisler
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Hadisler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Ekim.2012, 15:54
 5. Kur'an Öğrenmek Hakkında Hadisler
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Hadisler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Ekim.2012, 14:53

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •