Yukarıdaki yaklaşımlardan üçüncü yaklaşımın oldukça başarılı olduğu gözükmektedir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayarlar yardımıyla pi sayısının gerçek değeri daha fazla ondalık basamaklara kadar hesaplanabilmiştir. Günümüzde pi sayısının gerçek değeri 1 trilyondan fazla ondalık basamağa kadar bilinmektedir.

Aşağıda, pi sayısının değerini bulmaya yönelik çalışmaların sonucu kronolojik olarak verilmiştir.

İsim
Tarih
Doğru ondalık basamak sayısı
Buluınan değer

Babiller
m.ö 2000

3,125

Mısırlılar
m.ö 2000

3,16045

Çinliler
m.ö 1200

3

Arşimed
m.ö 250

3,1418

Hoh Han Su
130

3,1622

Ptolemy
150

3,14166

Chung Hing
250

3,16227

Wang Fau
250

3,15555

Liu Hui
263

3,14159

Siddhanta
380

3,1416

Tsu Ch’ung Chi
480

3,1415926

Aryabhata
499

3,14156

Brahmagupta
640

3,162277

Al-Kharizmi
800

3,1416

Fibonacci
1220

3,141818

Al-Kashi
1429

3,14159265358979

Otho
1573

3,1415929

Viete
1593

3,1415926536

Romanus
1593
15


Van Ceulen
1615
35


Newton
1665
16


Sharp
1699
71


Seki
1700
10


Kamata
1730
25


Machin
1706
100


De Lagny
1719
112


Takebe
1723
41


Matsugana
1739
50


Vega
1794
140


Rutherford
1824
152


Strassnitsky ve Dase
1844
200


Clausen
1847
248


Lehmann
1853
261


Rutherford
1853
440


Shanks
1874
707


Ferguson
1947
710


Ferguson ve Wrench
1947
808


Wrench ve Smith
1949
1120


ENİAC
1949
2037


Nicholson ve Jeenel
1954
3092


Genuys
1958
10000


Felton
1958
10021


Guilloud
1959
16167


Shanks ve Wrench
1961
100265


Guilloud ve Bouyer
1973
1001250


Guilloud
1982
2000050


Tamura
1982
2097144


Ushiro ve Kanada
1983
10013395


Gosper
1985
17526200