NUVN TILSIM KILIDI IPTALI<br>
963+2940+14280+963+14280+5055+963+5055+963+18945+5 055+546+546+498+18945+546+14100+4815+702+546+963+7 02+702+963+219+702+546+219+28<br>
ELSESRCZEZDFZEFŞZEHZDŞEVZCD<br>
<br>
SUVFAZ EN BUYUK IPTAL<br>
963+2940+63750+963+7020+2940+963+963+18945+963+637 50+12504+9567+18945+963+963+963+4815+963+702+546+2 19+219+3720+219+219+26<br>
ELĞASMCLECEŞAĞHTŞEZECEHEDC