Doğru
Doğru
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 18 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Cuma Günü Zikirleri..

 1. #1
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cuma Günü Zikirleri..

  Doğru
  Cuma günü ile ilgili birçok güzel bilgiler ve faziletleri burada paylaşıldı...

  Ben de bugüne has yapılması gereken önemli zikir ve duaları sizlerle paylaşmak istedim..

  Faydalı olması dileğiyle..

  Cuma Günü Zikirleri

  • "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." (100 defa)
  (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir)

  Bu duanın faydaları zikir bölümünde açıklanmıştı. Tekrar etmekte fayda var.
  1- Peygamberlerin söyledikleri en faziletli sözdür.
  2- Kişi bu duayı bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir.
  3- Bu dua, üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder.
  4- Bu duadan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez.
  5- Bu dua, bir rivâyette:(hayat verir ve ölüm verir), bir başka rivâyette de, (hayırlar O'nun elinde) denilmektedir.  • “Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.” (100 defa)

  Manası: “Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur Allah’tan başka ilah yoktur Allah en büyüktür.”

  Bu duanın da faziletleri yine zikir bölümünde bulunmakla beraber;
  -“Ben ve benden önceki peygamberler (Subhanal lahi vel Hamdülillahı vela ilahe illallahu vallahu ekber)den daha üstün bir tesbihte bulunmadık.” diyerek önemini belirtmiştir.
  -Bir başka rivayette de İbni Mes’ud (ra) anlatıyor: “Rasulullah (sas) buyurdular ki: “Miraç sırasında Hz İbrahim’le karşılaştım Bana: Ey Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve haber ver ki, cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da “sübhanallahi, velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu vallahü ekber” cümlesidir. (Tirmizi, Ramuz’ul Elhadis Hâdîs-i Şerif, 4636)
  - Bunu söylersen her bir kelimesi için sana Cennette bir ağaç dikilir.


  • “Sübhanellahi ve bi-hamdihi sübhanallahi’l-azîm.” (100 defa)

  Manası: “Her türlü noksanlıktan münezzeh olan ve kemal sahibi olan Allaha hamd ederim.”

  -“Allah’ın en çok hoşlandığı söz” dür.
  -“Bir kimse günde yüz defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır”
  - sübhânallahi ve bi-hamdihî diyen kimseye “cennette bir hurma ağacı dikileceğini” müjdelenmiştir.
  “Gece ibadeti zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir.” (Taberani)

  • “Lâ ilahe illallahu’l-meliku’l-hakku’l-mübîn….” (100 defa)

  Melik Hak ve Mübin olan Allah'dan başka ilah yoktur.

  • “Salavat-ı şerifeler…” (100 defa)

  • “Estağfirullahe’l-azimellezî la ilahe illa hüve’l-hayyu’l-kayyumu ve etûbü ileyhi ” (100 defa)

  Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim

  - Bu tövbe ile yalvaran kulun , savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır


  “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyu’l-azîm.” (100 defa)

  Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır…

  -Rasûl-ü Ekrem (sas) Hazretleri: “Allah-u Teàlâ Hazretleri bir kuluna nîmet verir, o kul da o nîmetlerin elinde kalmasını isterse, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”ı çok söylesin!” buyurmuşlardır.

  -Rasûl-i Ekrem SAV Hazretleri buyurmuşlar ki: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”ı çok şöyle! Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir.

  • Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr (100 defa)

  “Allahü Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

 2. #2
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  -Cuma namazını kılıp cemaat dağılırken kalkmayıp yedişer defa “Fatiha, İhlas, Felak ve Nâs surelerini okunmalıdır. .

  Yukarıdaki sürelerden sonra “Kim bu duaları okursa tüm günahları affedilir” denilmiştir.

  “Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ Bedies’s-Semâvâti ve’l-arzı, Yâ Ze’l-celâli ve’l-İkram! Lâ ilâhe illa Ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn…

  • Allahümme innî es’elüke fıkhen fi’d-dîn, ve ziy’adeten fi’l-ilmi, ve kifâyeten fi’r-rızkı, ve sıhhaten ve âfiyeten fi’l-bedeni, ve tevbeten kable’l-mevti, ve râhaten inde’l-mevti, ve mağfireten ba’de’l-mevti ve lezzeten-nazari ilâ vechike’l-kerîm bi-rahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn…

  • Rabbenâ âtinâ fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azabe’n-nâr.. Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumu’l-hisab.”

  • Allahümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete lî ve lehû fi’d-dini ve’d-dünya ve’l-âhireh…”

  “Bu ve benzeri dualar okunursa ve buna devam edilirse, rızıkta ve ömürde bereket ve rahmet ve rıza-i ilâhiye nailiyet umulur” denilmiştir.

 3. #3
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Peygamberimiz (sav) “Güneşin üzerine doğup battığı günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. İnsanlar ve cinler hariç bütün hayvanlar bu gün çağrışırlar. Melekler mescitlerin kapısında dururlar gelenlerin her birine öncelik sırasına göre sevap yazarlar. İlk gelen deve kurban etmiş gibi, ikincisi sığır kurban etmiş gibi, üçüncüsü de koyun kurban etmiş gibi, dördüncüsü tavuk, beşincisi de yumurta sadaka vermiş gibi sevaba nail olurlar. İmam hutbeye başlayınca defterlerini dürerler ve hutbeyi dinlerler” buyurarak Cumaya gelenlerin gelmelerine göre sevaba nail olacaklarını haber vermiştir.

 4. #4
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Cuma günü neden salavat okumalıyız?

  Cuma zikir ve dua günüdür.
  Zikrin ve duanın en faziletlisi Kur’an okumak, ilim öğrenmek ve peygamberimize (asv) salavat getirmektir.


  Duaların efdali ise peygamberimize (asv) salavat getirmektir. Zira yüce Allah içinde salavat olmayan hiçbir duayı kabul etmez. Peygamberimize (asv) salavat getirmek rahmete vesiledir.


  Peygamberimiz (sav) “Kim Cuma günü bana seksen salavat getirirse Allah Teâla onun seksen senelik günahını bağışlar” buyurmuşlardır. “Nasıl salavat okuyayım?” diyene peygamberimiz (asv) “Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resûlike’n-nebiyyi’l-ümmiyyi” diye salavat getir” buyurdular.

  Peygamberimiz (asv) ayrıca “Cuma günü bana çokça salavat okuyun. Çünkü her Cuma ümmetimin salavatı bana arz olunur, kimin salavatı çok olursa kıyamette o bana o derece yakın olur” buyurmuşlardır.

 5. #5
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Kehf süresini de unutmayalım arkadaşlar..:))

 6. #6
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  . Abdülvahid b. Eymen Radıyallahü anh’den rivayetle; Rasûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Her kim Cuma gecesi Bakara ve Âl-i İmran sûrelerini okursa, ona yedinci kat gökle yedinci kat yer arası kadar sevap verilir.

 7. #7
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  İbn Abbas Radıyallahü anh’den rivayetle; Rasûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu: “Kim Âl-i İmran sûresini Cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar Allah ve melekleri ona salât ederler.

 8. #8
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Aişe Radıyallahü anha’dan rivayetle; Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Azamet ve ululuğu yer ile gök arasını dolduran sûreyi size haber vereyim mi? Bu sûreyi yazana da yine yer ile gök arasının dolusunca ecir vardır. Kim O’nu Cuma günü okursa, iki Cuma arasında ve üç gün fazlasıyla (toplam on gün işlediği küçük günahları) mağfiret olunur. Kim O sûrenin son beş ayetini uyuyacağı zaman okursa, gece dilediği saatte Allah onu uyandırır. Size, bu sûrenin hangi sûre olduğunu bildireyim mi?” Ashab: ‘Buyur Ya Rasûlallah’ dediler. Nebi Aleyhisselâm: “O Kehf Sûresidir” buyurdu

 9. #9
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  İbn Ömer Radıyallahü anh’den rivayetle; Rasûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kim Cuma günü ‘Kehf sûresini okursa, onun için ayağını bastığı yerden göğe kadar bir nur fışkırır. Bu nur, kıyamet günü onun yolunu aydınlatır ve o kişinin iki Cuma arası (küçük günahları) mağfiret olunur.”

 10. #10
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  23.Kasım.2012
  Mesajlar
  1,803
  Konular
  70
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  İbn Mes’ud Radıyallahü anh’den rivayetle; Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Cuma günü, Kehf sûresini okuyan kimse için iki Cuma arası nurlandırılır.”

Benzer Konular

 1. Cuma Günü Alışveriş Yapmak
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:14
 2. Cuma Günü Temizliği
  Konu Sahibi kısmet Forum Temizlik
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2014, 15:04
 3. Cuma Günü ve Duası
  Konu Sahibi SOLAK Forum Türkçe Dualar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Şubat.2013, 12:10
 4. Cuma Günü Okunacak Dua
  Konu Sahibi Fırtına Forum Lahuti Faydalı Dualar
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 16.Aralık.2012, 19:48
 5. Cuma Günü Namazı Duası
  Konu Sahibi Fırtına Forum Lahuti Faydalı Dualar
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Kasım.2012, 02:20

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •