Bayram gecelerinde yapılan dualar Allah katında makbuldür. Bilhassa şu aşağıda yazılı olan duayı her kim bayram gecelerinde 10 defa okur ve Allahü Teala’ya dua ederse, o kimse öldükten sonra bile kalbi ölmez” diye rivayet olunmuştur.

[Ya Hayyü, Ya Kayyûm. Ya bedî'as semâvâti vel arz. Yâ zel Celâli vel İkrâm. Es ’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma ‘rifetike ebeden. Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah.]

“Ey Hayy ve Kayyum! Ey Celal ve ikram sahibi! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’ım! Senden ebediyen kalbimi marifetinin nuruyla diriltmeni isterim. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım!”

dedikten sonra, Allahü Teala- dan her ne haceti varsa, istemelidir.