Havariler, İsa (Aleyhisselâm)a:
- “Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdu:
- “Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.
İkinciyi 100 kere okuyana, Allahü Teala 1 milyon hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette 10 bin derecesi yükseltilir.
Üçüncüyü 100 kere okuyana gelince; gökten 70 hin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salât ve rahmet yağdırırlar.
Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala’nın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda onu okuyana nazar buyurur. Allalıü Teala’nın kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz. Beşincisi ise, bana ait duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana izin verilmemiştir.” '

Ebu Nadr Hâşim bin Kasım hazretleri anlatıyor: “Adamın biri bana, bu dualarla zilhiccenin ilk on gününde okuduğunu ve rüyasında, evinde üst üste beş tane nur tabakasını gördüğünü söyledi.”