Doğru
Doğru
Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 25 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Zikir Usulü-Halkası-Zamanı

 1. #11

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Doğru
  Zikrin Arasına Giren İşler Ve Haller


  Zikir yaparken ânz olan hallerde, bu haller sebebiyle kişinin zikrini kesmesi iyi olur. Sonra engel durum ortadan kalkınca zikrine devam eder. Ânz olan hallerden bir kısmı şunlardır:

  Kendisine selâm verildiği zaman, selâma karşılık verir ve sonra zikre döner. Yanında bir kimse aksırıpta "Elhamdü Lillâh" dediği zaman ona cevab olarak "Yerhamukellah" der sonra zikre döner. Cuma hutbesinin okunduğunu işittiği zaman, zikrini kesip onu dinler. Müezzinin ezan ve ikâmetini işittiği zaman, ona icabet eder (müezzinin kelimelerini tekrar*lar), sonra zikre döner. Kötü bir şey gördüğü zaman onu giderir yahud iyi bir işe delâlet edip onu yapar yahud bir şey öğrenmek isteyene cevab verir, sonra zikre döner. Yine uyku bastırdığı zaman yahud buna benzer çeşitli durumlar olduğu zaman hepsinde aynı şekilde hareket eder.

 2. #12

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Zikrin Kabul Edilmesinin Şartı


  Namazda ve namazın dışında meşru olan zikirler, ister vacib olsun*lar, ister müstahab olsunlar, kendi nefsine duyuracak kadar bir sesle te*lâffuz edilmedikçe, bunlar sayılmaz ve hesab edilmezler; ancak zikrede*nin kulağı sağlam olup bir arızası bulunmamalıdır.


  Belli Bir Vakte Bağlı Olmaksızın Yapılan Zikrin Fazileti Hakkındaki Deliller


  Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

  "Kulun Allah´ı zikretmesi, diğer her şeyden daha büyüktür. "[19]

  "İbâdetle beni zikredin, ben de size sevabım vereyim."[20]

  "O Yûnus (peygamber) eğer tesbîh edenlerden olmasaydı, insanların öldükten sonra dirileceği (kıyamet) gününe kadar balığın karnında bekliyecekti."[21]

  "(Melekler) gece gündüz (Allah´ı) tesbîh ederler, bıkmazlar. "[22]

 3. #13

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  "Allah´ı zikir her şeyden daha büyüktür." mealindeki âyeti kerime*yi, müfessirler şu manalarla tefsir etmişlerdir:

  1- "Kulun Allah´ı zikretmesi, diğer bütün şeylerden daha büyüktür ve daha faziletlidir."

  2- Katâde (Radıyallahu Anh) demiştir ki, bunun mânâsı "Allah"m zikrinde daha faziletli bir şey yoktur." demektir.

  3- İmam Ferra´ ve İbni Kuteybe şu manayı vermişlerdir.

  "Allah´ı zikir, tesbîh ve tehlîldir. Bu da, kötü ve çirkin işlerden alı- . koyma bakımından en büyük şeydir."

  4- İmam Vakıdî´nin naklettiğine göre, İbni Abbas (Radıyallahu An-hüma) şu mana ile tefsîr etmiştir: "Allah´ın seni zikretmesi (mükâfatlan*dırması), senin onu zikretmenden daha büyüktür."

  Bu tefsirlerden anlaşılıyor ki, zikrin iki yönü vardır. Birisi kulluk gö*revi bakımından esas olan zikirdir. Kul için, gerçek manada Allah´ı anıp onu yüceltmesinden daha büyük bir fazilet olamaz. Diğeri de, yapılan bu zikir karşısında Allah´ın vereceği mükâfattır ki, bundan daha büyük bir şey olamaz. Nitekim bir kudsî hadîste şöyle varid olmuştur:

  "Kulum beni, kendi nefsinde zikredince, ben de onu zâtımda zikre*derim (onu, mükâfatlandırırım). Beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu, kendilerinden daha hayırlı olan toplulukta (melekler topluluğun*da) anarım." (Sarih ibni Allân´dan özet).

 4. #14

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Her Zaman Ve Her Yerde Yapılabilecek Dualar Ve Zikirler


  10- Ebû Hüreyre´den (Abdurrahman ibni Sahr´den Radıyallahu Anh) otuz kadar ifade ile nakledildiğine göre demiştir ki, Peygamber Sallalla*hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:1´ İki söz vardır ki onlar dile hafiftir*ler, terazide ağırdırlar; Rahman olan Allah´a sevimlidirler: (Bunlar:Sübhânelîâhi ve bihamidihî, SübhâneHâhil´azîmi)

  "Allah´a hamd ederek O´nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al*lah´ı tenzih ederim."[23]

  11- Ebü Zer´üen (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu:

  "Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi Allah´a en sevimli olan söz: (Sübhânelîâhi ve bihamdihî) dir." ve bir rivayette, de: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e soruldu, hangi söz daha faziletli*dir Peygamber buyurdu: "Allah Tealâ´nın melekleri için yahud kulları için seçtiği şu sözdür: Sübhânelîâhi ve bihamdihî (Allah´a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim).[24]

  12- Semüre b. Cündeb´den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallal*lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

  "Allah katında sözlerin en sevimlisi dörttür: Sübhânelîâhi, Elhamdü-lillâhi, Lâ ilahe iUallâhu, Allahu Ekber. Bunlardan hangisi ile (Zikre) baş larsan zarar vermez."[25]

 5. #15

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Sübhânellah: Allah noksanlıklardan münezzehtir. Elhamdü Lillâh: Bütün hamdler (övgüler) Allah´a mahsustur. Lâ İlahe İllallah: Allah´dan başka mâbud (ilâh) yoktur. Allahu Ekber: Allah her şeyden yüce ve büyüktür. 13- Ebû Mâlik El-Eş´ârî´den rivayet edildiğine göre demiştir ki, Peygam*ber Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurmuştur:

  "Temizlik îmânın yansıdır; Elhamdü Lillâh (Hamd Allah´a mahsus*tur), sözü teraziyi doldurur; Sübhânellah (Allah noksanlıklardan münez*zehtir) ve Elhamdü Lillâh, sözleri göklerle arz arasını doldururlar (yahud doldurur)."[26]

  14- Aynı kitabda müminlerin annesi Cüveyriyye´den (Radıyallahu An-ha) rivayet edilmiştir:

  Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir sabah vaktinde sabah na*mazı için Cüveyriyye´nin (Radıyallahu Anha) yanından çıktı; Cüveyriyye de namazgahında oturuyordu, (zikrediyordu. Sonra Cüveyriyye aynı na*mazgah üzerinde otururken (zikrederken) Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kuşluk vakti (eve) dönmüş oldu. Bunun üzerine Peygamber efen*dimiz hanımına şöyle buyurdu:

  "Bugün senden aynlalı beri hep bu hal üzere mi durdun " Cüveyriyye:

  - Evet, dedi. Buna karşılık Hazreti Peygamber:

  "Ben senden sonra üç kerre dört kelime söyledim ki, eğer senin gün boyu söylediklerinle onlar tartılaydı, söylediklerine ağır basardı. (Üç kerre söylediğim sözler şunlardır):

 6. #16

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  (Sübhânellâhi vebihamdihî, adede haîgıhî ve rızâ nefsihî ve zînete arşihî ve midâde kelimâtihî).

  (Allah´ın yaratıklarının sayısınca, Allah´ı noksanlıklardan tenzih ve O´na hamd ederim.

  Allah´ın zâtının razı olacağı kadar, Allah´ı noksanlıklardan tenzih ve O´na hamd ederim.

  Allah´ın arşının ağırlığınca, Allah´ı noksanlıklardan tenzîh ve O´na hamd ederim.

  Allah´ın kelimelerinin miktannca, Allah´ı noksanlıklardan tenzîh ve O´na hamd ederim.)

  Bir rivayette de şöyledir:

  "Sübhânellâhi adede halgıhî, sübhânellâhi nzâ nefsihî, sübhânellâhi zînete arşihî, Sübhânellâhi midâde kelimâtihi).

  (Allah´ın yaratıklarının sayısınca Allah´ı tenzih ederim, Zâtının rızâsın-ca Allah´ı tenzih ederim, Arş´ımn ağırlığınca Allah´ı tenzih ederim, kelime*lerinin mıkdarınca Allah´ı tenzih ederim.[27]

  15- (Hazreti Peygamberin, müminlerin annesi Cüveyriyye´ye Radiyalia-hu Anha - öğrettiği) o sözlerin lâfzı şudur:

 7. #17

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  "Dikkat et, o söyleyeceğin sözleri sana öğreteyim:

  "Sübhânellâhi adede halkını, Sübhânellâhi adede halkıhî, Sübhânellâhi adede halkıhî"

  (Mahlûkatının sayıysmca Allah´ı noksanlıklardan tenzîh ederim), üç de*fa...

  "Sübhânellâhi rıdâ nefsihî, Sübhânellâhi ndâ nefsihîT Sübhâneîlâhi ndâ nefsihî"

  (Zâtının nzâsınca Allah´ı noksanlıklardan tenzîh ederim), üç defa...

  "Sübhânellâhi zînete Arşihî, Sübhânellâhi zînete Arşihî, Sübhânellâhi zînete Arşihî"

  (Arş´m ağırlığınca Allah´ı noksanlıklardan tehzîh ederim), üç defa...

  "Sübhânellâhi midâde kelimâtihî, Sübhânellâhi midâde kelimâtihî, Sübhânellâhî midâde kelimâtihî"

  (Kelimelerinin mikdarınca Allah´ı noksanlıklardan tenzîh ederim), üç defa..."[28]

  Zikir Ve Usulü

  16- Yine Ebû Hüreyre´den rivayet edildiğine göre demiştir ki, Peygam*ber Saîlallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 8. #18

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  (Sübhânellahi velhamdü lillâhi velâ ilahe illallâhu vallâhu ekber) (Allah´ı teşbih ederim, Allah´a hamd olsun, Allah´dan başka ilâh yok*tur ve Allah her şeyden büyüktür) desem, bu benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden (bütün varlıklardan) daha sevimlidir."[29]

  17- Ebû Eyyûb El-Ensarî (Radıyallahu Anh) Hazretlerinden nakledildi*ğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

  "Şu sözleri on kerre söyleyen kimse, İsmâîl (Aleyhisselâm) evladın*dan dört kişiyi âzât etmiş gibi olur (o kadar sevabı kazanır):

  "La ilahe illallahu vahdehû lâ şerîke hhülmülkü ve îehülhamdü ve hüve alâ külli şey´in kadir

  (Allah´dan başka ilâh yoktur, yalnız. O vardır, ortağı yoktur. Mülk O-nundur, hamd O´nundur ve O, her şeye kadîrdir.)[30]

  18- Ebû Hüreyre´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Re-sûllüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kim bir günde yüz defa:

  "Lâ ilahe illallâhu vahdehû, lâ şerike leh, lehülmülkü ve lehüîhamdü ve hüve alâ külli şey´in kadîr"

  (AHah´dan başka ilâh yoktur; yalnız O vardır. O´nun ortağı yoktur. O´nundur Mülk, O´nundur hamd. O, her şeye kadirdir), derse, onun için âzâd edilen on köle sevabı olur, ona.yüz iyiliğin sevabı yazılır ve ondan yüz günah silinir ve o gün akşamına girinceye kadar şeytandan korunması*na vesile olur. Bu kimsenin söylediklerinden daha faziletlisini hiç kimse getirmiş olmaz; ancak ondan daha fazla olarak (bu sözleri) söyleyen müs*tesna..."

 9. #19

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Yine Peygamber (Aleyhissalâtü vesselam) buyurdu: "Kim günde yüz kerre:

  "Sübhânellahi ve bihamdihî

  (Allah´a hamd ederek O´nu noksanlıklardan tenzih ederim) derse, günahları deniz köprükleri kadar olsa bile hepsi silinir. "[31]

  19- Cabir b.Abdullah´dan (Radıyallahu Ânhüma rivayet edildiğine gö*re, Cabir demiştir ki, Resûlüllah sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle bu*yurduğunu işittim:

  Zikrin en faziletlisi, "Lâ ilahe illallah" (Allah´dan başka hiç bir ilâh yoktur), sözüdür."[32]

  20- Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyîe buyurmuşur:

  "Rabbını zikreden kimse ile O´nu zikretmeyenin durumu, ölü ile diri gibidir. "[33]

  Zikir yapan insan, hayat nuru ile nurlanmış ve hayırlı işleri işlemeye güç kazanmıştır. İç alemi de manevî duygu ve hasletlerle aydınlaşmış halde*dir. Zikirden mahrum olan kişi, haşarata yem olan ölü bir ceset gibidir. Hem duygusuzdur, hem de nursuzdur.

  21- Sa´d b.Ebi Vakkas´dan )Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

  Bir Bedevi, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e gelip dedi ki, Ba*na söyleyeceğim bir söz öğret. (Buna cevaben Peygamber) buyurdu:

 10. #20

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  "(Şunu) söyle:

  "Lâilâhe illallâhu vahdehû , lâ şerîke lehû, Aîiahu ekberu kebıra, vel*hamdü lillâhi kesîra, ve sübhânellâhi rabbi´l-âlemin. Lâ havle velâ kuv*vete illâ billâhi´l-azîzi´l-hakîm."

  (Allah´dan başka ilâh yoktur; yalnız O vardır. Allah´a çok hamd ol*sun, Alemlerin Rabbı olan Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. İbâ*det etmekte güç ve günahtan sakınmada kuvvet ancak Azîz, Hakîm olan Allah iledir.)"

  A´rabî (Bedevi) dedi ki, bu sözler benim Rabbim içindir, benim için hangisi (Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu: "(Şunu) söyle:

  "Allâhümmeğfir lî verhamnî, vehdinî, verzuknî." (Allah´ım! Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidâyet ver, bana rızık ver)."[34]

  22- Sa´d b, Ebî Vakkas (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:

  Biz, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in yanında idik. şöyle bu*yurmuştu: "Siz, hergün bin hasene (sevab) kazanmaktan acizmisiniz Meclisinde oturanlardan biri sordu:

  - Bin hasene (sevab) nasıl kazanılır Peygamber (s.a.v) buyurdu: "İnsan yüz teşbih (Sübhanellah) yapar da ona bin hasene yazılır ya-hud ondan bin günah düşürülür."[35]

  23- Ebû Zerr´den (Radıyallahu Ânh) rivayet edildiğine göre, Resûlül*lah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

Benzer Konular

 1. Fıkra Zamanı :))
  Konu Sahibi SOLAK Forum Lahutii Fıkraları
  Cevap: 29
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2016, 13:08
 2. Niyet Bakma Usulü
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2014, 03:17
 3. Kadir Gecesinin Zamanı
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 00:47
 4. Niyet Bakma Usulü
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2014, 17:31
 5. Köy Usulü Keçi Peynirli tart
  Konu Sahibi Elif Forum Lahutii Mutfağı (Yemek Tarifleri)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2012, 23:58

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •