Doğru
Doğru
Sayfa 3 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123
Toplam 25 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 25 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Zikir Usulü-Halkası-Zamanı

 1. #21

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Doğru
  "Sîzden her birinizin âzâlan (organları) üzerinde bir sadaka (vermek) vardır: Her tesbîh bir sadakadır, her hamd bir sadakadır, her tehlîl (lâ ila*he illallah) bir sadakadır, her tekbîr (Allanu Ekber) bir sadakadır, iyiliği emretmek bir sadakadır, kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Bunların hepsine de kuşlukta kılacağın iki rekât namaz kifayet eder."[36]

  24- Ebû Musa El-Eş´ari´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine gö*re, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu:

  "Cennet hazinelerinden bir hazine edinme yolunu sana göstereyim mi " Ben, evet (göster) ya Resûlallah, dedim. Şöyle buyurdu:

  "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"

  (İbâdete güç yetirmek ve günahlardan korunmak ancak Allah´ın kuv*veti iledir), söyle."[37]

  25- Sa´d b. Ebi Vakkas dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, kendisi Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte bir hanımın ya*nına vardı ki, onun önünde teşbih çekmekte olduğu çakıl yahut çekirdek taneleri vardı. Hazreti Peygamber ona şöyle buyurdu:

  "Dikkat et ey hanım! Sana şu yaptığından daha kolay yahud daha faziletli olan şeyi bildireyim mi " dedi. Sonra buyurdu (Şöyle dersin):

  "Sübhânellâhi adede mâ haleka fissemâi, Sübhânellâhi adedemâ haleka fi´larzı, Sübhânellâhi adede mâ beyne zâlike, Sübhânellâhi adede mâ hüve hâlikûn.

  (Gökte yarattığı şeyler sayısınca Allah´ı noksanlıklardan tenzih ede*rim, yerde yarattığı şeyler sayısınca Allah´ı tenzih ederim, semâ ile arz ara*sında olanlar sayısınca Allah´ı tenzih ederim, yaratacağı şeyler sayısınca Allah´ı tenzih ederim. Allahu Ekber de bunun gibi, Elbamdü Lillâh da bunun gibi, Lâ ilahe illallah da bunun gibi, Lâ havle velâ kuvvete illâ bil*lâh bunun gibi), (söylersin)."

 2. #22

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Yani: ALLAHÜ EKBER ADEDE MÂ HALEKA FİSSEMÂİ, ALLAHÜ EKBER ADEDE MÂ HALEKA FİL´ARZI, ALLAHÜ EKBER ADEDE MÂ BEYNE ZÂLİKE, ALLAHÜ EKBER ADEDE MÂ HÜVE HÂLİKUN.

  ELHAMDÜ LİLLÂH ADEDE MÂ HALEKA FİSSEMÂİ, ELHAMDÜ LİLLÂH ADEDE MÂ HALEKA FİL´ARZİ,

  ELHAMDÜ LİLLÂH ADEDE MÂ BEYNE ZALİKE, ELHAMDÜ LİLLÂH ÂDEDE MÂ HÜVE HÂLÎKUN.

  LÂ İLAHE İLLALLAH ADEDE MÂ HALEKA FİSSEMÂİ, LÂ İLAHE İLLALLAH ADEDE MÂ HALEKA FİL´ARZI, LÂ İLAHE İLLALLAH ADEDE MÂ BEYNE ZÂLÎKE, LÂ İLAHE İLLALLAH ADEDE MÂ HÜVE HÂLİKUN.

  LÂ HA VLE VE LÂ KUVVETE ADEDE MÂ HALEKA FİSSEMÂİ, ´ LÂ HA VLE VE LÂ KUVVETE ADEDE MÂ HALEKA FİL ´ARZI, LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE ADEDE MÂ BEYNE ZÂLİKE, LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE ADEDE MÂ HÜVE HALİKUN. şeklinde söylenerek taş ve çekirdek benzeri şeylerle saymaya gerek kalmaz. Tirmizî demiştir ki, bu hadîs Hasen´dir.[38]

  26- Muhacirlerden sahabiye Yüseyre hanımdan rivayet edildiğine gö*re, "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadınlara (Tekbîr, Takdîs, Tesbîh) ve Tehlîl getirip bunları gözetmeyi (ihmal etmemeyi) ve parmak uçları ile saymalarını (böylece zikir sayısını doldurmalarını) emretmiştir; çünkü parmaklar ve (bütün iş organları) yapılanlardan sorumludurlar ve yapılan işleri haber vermek için konuşturulurlar), buyurdu. "[39]

 3. #23

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  27- Abdullah b.Ömer´den (Radıyallahu Anh) hasen bir isnadla riva*yet edildiğine göre Abdullah (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir: "Ben, Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in parmak bitiştirerek Tesbîh yaptı*ğını gördüm." Bir rivayette de: "Sağ eliyle (parmak bitiştirip teşbih yap*tığını gördüm)." şeklindedir.[40]

  28- Ebû Sa´îd El-Hudrî´den (Radiyalîahu Anh) rivayet edildiğine gö*re, ResûlüUah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

  "Kim ki: (Rab olarak Allah´a, dîn olarak İslâm´a ve Resul olarak Mu-hammed´e razı oldum) derse, ona Cennet vâcib olmuştur.[41]

  29- Sahabî Abdullah b. Büsr´den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir: "Bir adam dedi ki: Ya Resûlallah! İslâmm hükümleri bana çok gel*mektedir; bana bir şey bildir de, ben ona bağlanayım, tutunayim. dedi.

  Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona şöyle buyurdu: Dilin devamlı olarak (daima) Allah Tealâ´yı zikirden ıslak kalsın."[42]

  30- Ebû Sa´îd El-Hudrî´den rivayet edilmiştir:

  "ResûlüUah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e soruldu: Kıyamet gününde, Allah Teâlâ katında derece bakımından en faziletli ibâdet hangisidir Pey*gamber (s.a.v):

  Allah´ı çok zikredenlerdir, buyurdu. Ben dedim ki:

  Ya Resûlallah! Azîz ve Yüce olan Allah yolunda savaşan gaziden de mi (daha üstündürler) Peygamber (s.a.v):

  Eğer gazi, kılıcı ile kılıcı kınlıncaya ve kanla bulaşıncaya kadar kâfirlere ve müşriklere kılıcı ile vuraydı, Allah´ı zikredenler yine ondan daha faziletli olurdu, buyurdu."[43]

  [Allah yolunda cihad üzere bulunan kimsenin kalbi de zikir ile meşgul ise, yalnız zikir halinde bulunanlardan derece bakımından daha üstün olur. İhlâs ile ve kalb huzuru ile yapılan zikir, Allah´a kul olmanın esasını teş- , kil ettiğinden, mal ve canı ile cihad edip zikirden mahrum olan kimsenin ibâdetinden daha faziletli olur. Bir de farz olan ibâdetler, nafile ibâdet*lerden daha üstündür.] (İbni Allan).

 4. #24

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  31- Ebu´derdâ´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiş*tir ki, ResûlüUah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

  "Melikiniz (Rabbınız) katında amellerinizin en hayırlı ve en verimli*sini, derecelerinizin en yükseğini,al tın ve gümüş harcayıp yedirmenizden size daha hayırlısını, düşmanınızla karşılaşıp onların boyunlarını vurma*nızdan size daha hayırlısını bildireyim mi " (Ashab):

  Evet, dediler. Peygamber (s.a.v) buyurdu:

  "Allah Tealâ´yı zikretmektir."[44]

  32- İbni Mes´ûd (Radıyaliahu Anh) Hazretlerinden yapılan rivayetde demiştir ki, ResûlüUah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

  "Götürüldüğüm İSRA (ve Mi´raç) gecesinde İbrahim Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile karşılaştım. Dedi ki: Ey Muhammedi Ümmetine selâm söy*le ve onlara haber ver ki, Cennetin toprağı hoştur, suyu tatlıdır, orası düz*lüktür, ağaçları da:

  Sübhânellâhi ve´1-hamdüffllâhi ve lâ ilahe illâllahu velîâhu ekber´- dir.

  (Bu teşbihler sebebiyle Cennetin ağaçlarına ve nimetlerine kuvuşulur.)"[45]

 5. #25

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  33-Cabir´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle byurmuştur.

  "Kim:

  Sübhânellâhi ve bihamdihî

  (Allah´a hamd eder olduğum halde O´nıı noksanlıklardan tenzih ede*rim) derse; onun için Cennette bir hurma ağacı dikilir: [46]

  34- Ebû Zerr (Radıyallahu Anh) Rasülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel-lem´e şöyle sorduğunu rivayet ediyor:

  - Ya Resûlallah! Allah´a en sevimli olan söz hangisidir Buyurdular:

  "Melekleri için Allah´ın seçmiş olduğu şu sözlerdir:

  Sübhâne rabbî ve bihamdihî, sübhâne rabbî ve bihamdihî. (Rabbim sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim, Rab-bim Sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim."[47]

  Şimdi, kitabın asıl maksadına geçeceğim ve zikirleri çoğunlukla (gün*lük hayattaki) olay sırasına göre anlatacağım. Önce insanın uykusundan uyanması ile başlayacağım. Sonra uyanmasını takip eden zamandan gece uykusuna varıncaya kadar olanları sıralayacağım. Daha sonra da, gece uykudan uyanmalarla tekrar uykuya varma anlarındakileri beyan edece*ğim. Tevfik Allah´ dandır.

Benzer Konular

 1. Fıkra Zamanı :))
  Konu Sahibi SOLAK Forum Lahutii Fıkraları
  Cevap: 29
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2016, 13:08
 2. Niyet Bakma Usulü
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2014, 03:17
 3. Kadir Gecesinin Zamanı
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 00:47
 4. Niyet Bakma Usulü
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2014, 17:31
 5. Köy Usulü Keçi Peynirli tart
  Konu Sahibi Elif Forum Lahutii Mutfağı (Yemek Tarifleri)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2012, 23:58

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •