Zikrin Faydaları-Faziletleri burada kenzul.com ailesi,bu çok değerli bilgileride sizlere sunuyorum,aradığınız her türlü faydalı dua ve zikir konusu bu site;
zikreden insanlar şeytanı boğar, belini kırar.zikreden kulun yanına şeytan sokulamaz.
Allahu Teala zakir kulundan razı olur.Allah razı olduktan sonra daha ötesi kalmamıştır.
zikir kalpten gamı kederi giderir.zikreden insan elem, tasa, üzüntü nedir bilmez.
zikir kalbe ferah, sürur, genişlik verir.
zikir kalbi ve yüzü nurlandırır.Allah diyen insanların yüzlerinde bir nur vardır.bu Allah'ın zikrinin bir ihsanıdır.
zikir kalbi ve bedeni kuvvetlendirir.zikrullahla meşgul olan insanların hem kalbi hemde bedeni kuvvetli olur.
zikir rızkı celbeder.Allahu Teala'nın ismini anmakla rızık bollanır genişler.
zikir sahibine mehabet, halavet, güzellik, parlaklık verir.
zikir ruhu islam olana Allah Celle ve Ala sevgisini ihsan eder.
zikir;murakabei, tevekkülü, düşünmeyi getirir.ihsan kapısından içeri sokar.
zikir Allahu Teala'nın zikreden kulu zikretmesine sebep olur.sen Allah'ı ne kadar çok zikredebilirsen Allahu Teala da seni o kadar çok anar.
zikrullah kalbe cila verir paslarını giderir.kalbin pası gaflet ve hevasına uymaktır.cilasıda tevbe, istiğfar ve zikrullahtır
zikrullah hata ve günahları giderir.
zikir, kul ile halık arasındaki korkuyu giderir.ünsiyet peyda eder.
kul rabbine genişlik ve rahatlık zamanlarında zikrederde sonra bir darlık ve sıkıntı geldiğinde hakka yalvarmaya başladığı zaman meleklerde ona yardımcı olurlar.
zikir kulu azab-ı İlahiden kurtaran yegane ibadettir.
zikir meleklerin zikredenleri ziyaret ve tavaf etmelerine sebep olur.
zikir; dilin gıybet, nemime, yalan, fuhuş, boş ve faidesiz sözlerden korunmasına sebep olur.
zikir meclisleri meleklerinde bulunduğu meclislerdir.boş ve faidesiz sözlerin bulunduğu meclislerde şeytanların bulunduğu meclislerdir.sen hangisini seçersen dünyada da ahirette de onlarla olursun.
zakir zikrederken ağlarsa kıyamet gününde arşın gölgesinde olur.
zikir ile iştigal edene, istemeden daha alası ve efdali verilir.
Allahu Teala'nın müttaki kullarından en çok ikrama layık olan dilleri daima Allahu Tealanın zikri ile meşgul olanlarıdır.
zikrullah muhakkak kul ile cehennem arasında bir set bir manidir.