Sevgili lahutii ; Harfleri ve harakeleri ezberlediysek artık kelime okumaya geçebiliriz.

Önce fetha harekesini içeren kelimelerden başlayalım.Bu derslerde verilen kelimeler şimdilik üç harften oluşmakta. Arapçada bazı istisnalar hariç genelde kelime kökleri üç harften oluşmaktadır. İleri de bu konuya değinilecektir.
Bu resimdeki her hangi bir harfi eğer okuyamıyorsanız. Lütfen 2. derse geri dönüp harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını iyice ezberleyiniz.

Burada ki kelimeleri okumaya çalışınız. Eğer mümkünse Türkçe yazılan alttaki bölüme zorunlu olmadığı sürece bakmayınız.

Bu tablodan sırasıyla birkaç örneği sizlere heceliyorum : üst sağdan sola doğru:

elif fethe “e” del fetha “de” be fetha “be” = edebe.

Elif fetha “e” ra fetha “ra” be fetha “be” = erabe.

Elif fetha “e” ra fetha “ra” kef fetha “ke” = erake.


Şimdi kesra harekesi de içeren kelimeler okumaya çalışalım ;Üst sağdan sola doğru: elif kesra “i” be kesra “bi”= ibi.

‘ayn kesra “ ‘i ” vav fetha “ve” del kesra “di” ‘ivedi.

Sin kesra “si” nun kesra “ni” sini.

Dammi harekesi ile diğer iki harekenin bulunduğu kelmelerden de örnekler sunayım ;Elif dammi “u”zel kesra “zi” nun fetha “ne” = uzine.

Elif dammi “u” hı kesra “hı” zel fetha “ze” = uhıze.

Elif dammi “u” cim kesra “ci” lem fetha “le” ucile.

www.lahutii.com