CEZM

Sevgili lahutii ;
(ه) Cezm yada sukün. Harflerin üstüne gelir ve harfi eksiz okutur. Mesela (ب ) be harfini üstüne fetha geldiğinde “be” olurdu kesra geldiğinde “bi” dammi geldiğinde ise “bu” olarak okunduğunu öğrendiniz. Be harfinin üstüne (ه) sükün gelirse “b” şeklinde okunur. Üstünde bulunduğu harfi, kendisinden önceki harfe bağlar.
Örnek heceleme ;
elif fetha “e” nun sükün “n” elif fetha “e” vav sükün “v” = en-ev. ‘ayn fetha “ ‘a” nun sükün “n” mim fatha “me” nun sükün “n” = ‘an-men. Vav fetha “ve” mim fetha “me” nun sukun “n” = ve men. Vav fatha “ve” lem fetha “le” vav sükün “v” = velev.
Bu tablodan da bir iki vereyim ;
elif fetha “e” ha sükün “h” sin fetha “se” nun dammi “nu” = ehsenu. En son kelimeyi de heceleyelim: dad kesra “dı”, fe fetha “fe”, ye sükün “y”, nun kesra “ni” = dı’feyni.

www.lahutii.com