{ Arapça 6'ıncı Ders }


  • Şedde, Birincisi cezimli, ikincisi de harekeli iki aynı harfin yanyana gelmesi ile, birinci harfin ikinci harfle birleştirilerek vurgulu okunmasıdır.
  • Uygulamada şöyle olur: اِنْ نَ , kelimesinde iki tane nun yan yana gelmiş.
  • Birincisi cezimli ikincisi harekeli, şimdi iki harf tek harf olarak yazıp üstüne şedde işareti konur ve vurgu yapılarak okunur.

    اِنَّ Türkçe olarak okuyacak olursak birincide (in—ne) ikincide ise (innnne) diye birleştirip vurgu yapılarak okunur.


  • Şeddeli harf kelimenin başında gelmez.
  • Kesre, şeddenin veya harfin altına yazılabilir.
  • Nun ve Mim şedde durumunda diğer harflere göre daha fazla genizden çıkarılan ‘’Ğunne’’ sesi verilerek okunur.


  • ّ Şedde: bu işaret harfin üstüne konulur. Üstünde bulunduğu harfi kendinden önceki harfe bağlar ve tekrar harekesine göre okutur. Örnek vermek gerekirse mesela ّ harekesi ب harfinin üstüne fetha harekesiyle beraber gelmiş şu şekilde (بَّ) şeddenin açılımı (بْ ve بَ) dir. Önce sukün gelir sonrada hareke. (بَّ) okunuşu “bbe” olur. Tabi Arapçada unutmamamız gereken bir şey, kelime asla sukünle başlamaz. Mutlaka öncesinde ya harekeli bir kelime olacak yada harf.



Bu tablodan bir kaç kelime heceliyorum ; şin fetha “şe” del şeddi fetha “dde” = şedde. Mim fetha “me” del şeddi fetha “dde” = medde. Fe fetha “fe” ra şeddi fetaha “rra” = ferra. En son kelimeyi de heceleyelim: te fetha “te” mim şeddi fetha “mme” te sükün “t” = temmet.




Bu tablodan da en baştan bir kaç örneği sizler için heceliyorum ; kef fetha “ke”, ra şeddi fetha “rra”, mim fetha “me” = kerrame.

Be fetha “be”, şin şeddi fetha “şşe”, ra fetha “ra” = beşşera.

ye fetha “ye”, lem sükün “L”, he fetha “he”, se sükün “s” = yelhes.


www.lahutii.com