{ Arapça 7'inci Ders }

Sevgili lahutii ;
Bu derste ( ً ) fetıhten (iki fetha)yı işleyeceğiz. Normal fethadan farkı sona bir “n” harfinin eklenmesidir. İnce harfleri “en” kalın harfları “an” sesiyle okutur.
Bu tablodan bir kaç örnek heceliyorum ; elif fetha “e”, del fetha “de” be fetıhten “ben” = edeben. Elif fetha“e”, be fetha “be”, del fetıhten “den” = ebeden. Son kelimeyide heceliyorum ; şin kesra “şi”, del şeddi fetha “dde”, te fetıhten “ten” = şiddeten

İki fetıhten de dikkat edilmesi gereken husus:birkaç harf hariç tüm harflerde elifle beraber yazılır. Ama elif okunmaz. Sonda bulunan elif bu tür durumlarda ölü harftir okunmaz.Harfin altına gelen ( ٍ )iki çizgiye de kesırten denir. İnce harfleri “in” kalın harfleri “ın” sesiyle okutur.
Örnek heceleme:
elif fetha “e”, mim fetha “me”, del kesırten “din” = emedin. Elif fetha “e”, cim fetha “ce”, lem kesırten “lin” = ecelin. Son kelimeyi de heceleyelim: mim fetha “me”, nun sükün “n”, hı fetha “ha”, lem sukün “L”, kaf kesırten “kın” = min halkındammiten, ince harfleri “ün” kalın harfleri “un” sesiyle okutur.

Birkaç örnek heceleme yapalım: elif fetha “e”, del fetha “de”, be dammiten “bün” = edebün. Elif fethe “e”, cim fetha “ce”, lem dammiten “lün” ecelün. Son kelimenin hecesi: mim dammi “mü”, te fetha “te”, kef fetha “ke”, fe şeddi kesra “kki”, lem dammiten “lün” = mütekeffilün.

Bu üç harekeye tenvin denir. Daima kelimenin sonunda bulunur. Ve daima sonu “n” dir. Yani Arapçada ( نْ ) “nun sükün” deriz.