Çocuk hastalıkları;Çocuklar da büyükler gibi hastalanır. Bulaşıcı hastalıklar (mikropların sebep olduğu hastalıklar), beslenme bozuklukları, gelişme düzen, sizlikleri, düşme ve çarpmalar, irsî nedenler, ruhsal ve çevresel etkenlerin tesiriyle ortaya çıkan hastalıkların tanınması ve tedavisi büyükler bahsinde anlatıldığı gibidir. Burada yalnız çocukluk çağına özgü hastalıklar ele alınacaktır.