Çocuk felci (Poliyomiyelit)
ETKENİ : Bir virüs. 3 tipi var*dır.
BULAŞMASI : Hastaların dışkı ve boğazlarında taşıdıkları virüslerin sa. çılmasiyle.
KULUÇKA DEVRİ: 7-14 gün.
BELİRTİLERİ : Ateş, halsizlik, is*hal, bacak ve kollarda kuvvetsizlik ve felçler.
TEDAVİSİ : Fiziksel tedavi. Ge*rekirse çelik ciğer kullanılır
KORUNMASI : Aşısı vardır. Has. ta biri ile temas eden derhal aşılan*malıdır.