Difteri
ETKENİ : Difteri basili denen bir mikrop.
BULAŞMASI : Difterili hasta ya da eşyasıyla temasla.
KULUÇKA DEVRİ : 2.6 gün.
BELİRTİLERİ : Ateş, boğaz ağrısı, hırıltılı soluma, morarma, felçler. (İçilen suyun genizden gelmesi).
BULAŞICILIK SÜRESİ : 2-4 hafta.
TEDAVİSİ r Penisilin, difteri serumu, oksijen, gerekirse ameliyat.
KORUNMA : Aşısı ve serumu
vardır.