Kabakulak
ETKENİ : Bir virüs.
BULAŞMASI : Hastanın tükrüğü ile. Hastayla yüzyüze konuşmak veya onun eşyasını kullanmakla.
KULUÇKA DEVRİ : 7.14 gün.
BELİRTİLERİ : Ateş, başağrısı, çene arkasında ve kulak önünde şişlik.
KORUNMASI : Aşısı vardır. Hasta ile temas edenler hemen aşılanmalıdır.