Kızamık (Rubeola)
ETKENİ : Bir virüs.
BULAŞMASI : Hastanın ağız ve burnundan saçtığı virüsleri almakla. Hastanın eşyasına değmekle.
KULUÇKA DEVRİ : 7-14 gün.
BELİRTİLERİ : Ateş, başağrısı, huzursuzluk, nezle, öksürük, deride pembe lekeler, ağızda beyaz lekeler, gözde kızarma ve sulanma.
BULAŞICILIK : Döküntüden 4 gün önceden 5 gün sonraya kadar bulaşıcıdır.
KORUNMASI : Aşısı vardır. Has tâ ile temas edenlere Gama Globülıtı yapılmalıdır.