Suçiçeği (Varisella)
ETKENİ : Virüs denen bir mikrop.
GEÇİŞ : Hasta ile temasla. Kurumuş yara kabukları hastalığı bulaştır« maz.
KULUÇKA DEVRİ : 14-16 gün.
BELİRTİLERİ : Ateş, başağrısı, huzursuzluk. Once vücudu kaplayan pembe lekeler. Sonra içi su dolu kabarcıklar, çevreleri siyahlaşır ve kabuk bağîar.
BULAŞMA DEVRİ: Pembe leke- terden 1 gün önce ve kabarcıkların belirmesinden 6 gün sonra.
AŞISI : Yoktur