Ezan Okunurken

Ezan okunurken hicbir isle meskul olunmaz . Ezan dinlenir , Müezzin her cümleyi bitirdikten sonra onun söyledigi cümle sessisce tekrarlanir, ANCAK:::: Eshedü enla ilahe illallah dediginde ayni cümle tekrar edildikten sonra , SALLALLÄHU ALEYKE YÄ RESSULALLAH demek cok güzeldir.
Müezzin,.. Hayya ale`s- salah Hayya ala`s - salah
Hayya ale`l-felah . Hayya ala`l-felah dediginde bu cümleler tekrar edilmeyip söyle denir. Lä havle velä kuvvete illä billahi`- Aliyyi`l Azi`m denir.

Ezan bittikten sonra ise VESILE duasi okunur.

Allähümme rabbe häzihi`d da`veti`t- tämmeti ve`s - saläti` kaimeti äti Muhammedeni`l-vesilete ve`l-fazilete vebàshü makämen Mahmudenillezi veadteh.

bu arada ezan ile kamet arasinda dua etmis oluyorsunuz buda demektirki dualarin kabul oldugu anlardan biride ezan ile kamet arasind okunan duadir.