صلاة مقدس
Salavatı Mukaddes

Hz. İmam Malik Rahmetullahi teâlâ Aleyh Bu Salavat-ı Şerif hakkında şunları ifade etmiştir
Her kim bu salavat-ı şerifi okursa bütün sorunlarından,hastalıklardan kötü cinlerden kurtulur ve kötülüklere karşı korunur.Allah sübhanehü ve teâla koruması altına girer.Bu salavat-ı şerife
okumanın sonsuz faydaları vardır.Bu salavatı okuyan büyük nimet kazanır.40 gün yatmadan önce okursa dileği olur.Allah ona hacca gitmeyi nasip eder.
Kim bu salavatı (gece / gündüz) bir defa okursa evliyaların makamını ve konumunu kazanacaktır.
büyük ya da küçük bütün günahları affedilir
sabah namazdan sonra okuyan kolay rızık elde eder.saf ve temiz bir kalple sevgi ile okuyan için güzel bir makam var.Kıyamet günü yüzü dolunay gibi parlayacak
kazanç ve bereket için bu salavatı şerife hazinedir.

Teheccüd vakti 7 Perşembe (cuma gecesi) okuyan
her türlü hastalıktan kurtulur ve şifa bulur

eğer üzerinde büyü,vesvese veya cin musallatı varsa kurtulur.Bu salavat cinleri helak eder.
Teheccüd vakti haceti veya dileği olan 7 kez okusun ve secdeye gitsin inşaallah tüm duaları kabul edilecektir ve bütün ihtiyaçları Azze ve celal yerine getirilecektir.
çocuğu olmayan kadın 40 gün suya üç defa okuyup içsin ve mümkünse o su ile gusül abdesti alsın
Cuma gecesi bu salavatı şerifi okuyan dört şeyden nasiplenir

rızkı artar Allah'ın ve peygamberin sevgisini kazanır İnşa Allah cennete girer
40 gün boyunca aralık vermeden gece yatmadan önce bir kez okuyan
Efendimizi rüyasında görür ve kutsal toprakları ziyaret etmek ona nasip olur.


Bismillahirrahmanirrahim Ya ilahi bi-hurmeti agvali Muhammed ve-efali
Muhammed ve-ehvali Muhammed ve-ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem. Ya İlahi bi-hurmeti bedeni Muhammed ve-batni Muhammed ve-berakati
Muhammad ve-beyati Muhammed ve-buragı Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem.
Ya İlahi bi-hurmeti tevelludi Muhammed ve teabbudi Muhammed
ve-tehacculi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Illahi bi-hurmeti senai
Muhammed ve-sevabi Muhammed ve-semati Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem. Ya İlahi bi hurmeti celali Muhammaed ve-cemali Muhammed ve-celli
Muhammed ve-vecheti Muhammed ve-ceadi Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem
Ya İlahi bi-hurmeti husni Muhammed ve-hasanati Muhammed ve bi hurmeti
Muhammed ve-hali Muhammed ve-hulyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya İlahi bi hurmeti hilgati Muhammed ve-hulgı Muhammed ve hutbeti
Muhemmedve-hayrati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya İlahi bi hurmeti diyni Muhammed ve-diyaneti Muhammed ve-devleti
Muhammed ve-deracati Muhammed ve-duai Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem. Ya İlahi bi hurmeti zati Muhammed ve-zikri Muhammed ve-zergı
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya İlahi bi hurmeti ruhi Muhammed ve-ra'si Muhammed ve-rızgı Muhammed ve-
rafiygı Muhammed ve-ridai Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya-İlahi bi
hurmeti zuhdi Muhammed ve-zehadeti Muhammed ve-zari Muhammed ve ziyneti
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya İlahi bi hurmeti siyadeti Muhammed
ve-saadeti Muhammed ve-sunneti Muhammed ve sırrı Muhammed
ve-selami Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
Ya İlahi bi hurmeti şer'i Muhammed ve-şerfi Muhammed ve-şevqı Muhammed
ve-şadi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya İlahi bi hurmeti sıdgı
Muhammed ve-savmi Muhammed ve-salati Muhammed ve-safaai Muhammed
ve-sabri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya İlahi bi hurmeti diyai
Muhammed ve-damiyri Muhammed ve-dahâi Muhammed ve-daifi Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya İlahi bi hurmeti Muhammed tal'ati Muhammed ve-taharati Muhammed ve-tuhri
Muhammed ve-tarıygı Muhammed ve-tavafi Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem Ya İlahi bi hurmeti zahiri Muhammed ve-zahri Muhammed ve-zılli
Muhammed ve-zuhuri Muhammed ve-zafri Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem. Ya İlahi bi hurmeti ışqı Muhammed ve-arafati Muhammed veilmi
Muhammed ve-uluvvi Muhammed ve-aliymi Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem
Ya İlahi bi hurmeti ğurbeti Muhammed ve-ğari Muhammed ve-ğurrati Muhammed
ve-ğayreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya illahi bi hurmeti gulli
Muhammed ve-gadri Muhammed ve-ganaati Muhammed ve guvveti Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem Ya İlahi bi hurmeti fahri Muhammad ve-fagri
Muhammed ve-firagı Muhammed ve fazli Muhammed ve faziyleti Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem

Ya İlahi bi hurmeti kelami Muhammed
ve-keşfi Muhammed ve-kûşişi Muhammed ve-kitabeti Muhammed ve kunyeti
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya İlahi bi hurmeti leyli Muhammed ve-ligâi Muhammed ve-liyagati Muhammad ve
mucahedeti Muhammed ve muşahedeti Muhammed ve mulahazati Muhammed
ve-mesahati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya İlahi bi hurmeti nazi
Muhammed ve-nemazi Muhammed ve-nasıyri Muhammedve-nagiri Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem
Ya İlahi bi hurmeti ve-vuridi Muahammed ve-vaqâi Muhammed ve-vucudi
Muhammed ve-vadiyati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
Ya İIahi bi hurmeti himmeti Muhammed ve-hidayeti Muhammed ve-hediyeti
Muhammed ve-hidayeti Muhammadin ve-hediyeti Ya İlahi yâri Muhammedve-
yekaniki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
La ilahe İllallah Muhammedun Resulüllah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi
ve sellim bi adedi ma hüvel maktubu fil levhi vel-galem fi kuli yevmin ve-leyleti ves
saati ve-nefesi ve lemha mieta elfi elfi merra ila yevmil ilmi elâ inni evliya
Allahi Lâ havfün aleyhim velâhüm yahzenun.birahmetike ya erhamerrahimin