942. Başka mezhebe mensup imama uymak
• Cemaatle kılınan namazların sahih ve caiz olması için imam ile cemaatin aynı mezhepten olmaları gerekmez.
Şafii mezhebinde olan bir imama Hanefi mezhebine mensup cemaatin uyması caiz olduğu gibi, bu durumun aksi de caizdir. Ancak imam olan kişinin, başka mezhebe mensup cemaatin namazlarının farz ve müfsiderine de riayet etmesi gerekir.