♦ Cumanın Hükmü Nedir?
Cumanın farz olduğu Kur’an, Peygamber Sünneti ve İcma ile sabittir. Cuma sûresinin 9. âyetinde şöyle buyrulur:
Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah’ın zikrine (namaza ve hutbe dinlemeye) gidin. Alış-verişi bırakın. Böyle hareket etmeniz, sizin için daha hayırlıdır...”
Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:
“-Biliniz ki Allah Cumayı bu makamda, bu senenin bu ayında farz kıldı. Bu farziyet kıyâmete kadar sürecektir. Kim onu inkârından veya küçümseyerek ben hayatta iken ve vefatımdan sonra terkederse, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. İşlerinde de feyiz ve bereketi kaldırsın...”