Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesini bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur’ân-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’ân-ı Kerim’deki Kadir suresinin ilk beş ayeti bu gecenin faziletini şöyle anlatmaktadır:

1. Muhakkak ki Biz, O’nu (o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerim’i) Kadir gecesinde (Levh-i Mahfuz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik.
2. Kadir gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu Sana bildirmiş olan şey de nedir?
3. Kadir gecesi, (içersinde Kadir gecesi bulunmayan) bin aydan hayırlıdır. (Bu nedenle onda yapılan salih bir amel, 83 sen 4 ay boyunca sürekli yapılan bir amele denk olmaktan öte, ondan daha faziletlidir.)
4. Melekler de, Ruh (diye adlandırılan Cebrail Aleyhisselâm) da
(o geceden bir dahaki seneye kadar takdir edilmiş olan) her önemli işten dolayı Rablerinin izni ile o gece iner de iner.

Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden
dolayıdır. Çünkü:
(1) Kur’ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
(2) Bu gecedeki ibadet, içersinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
(3) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allahü Teala’nm ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirir.
(4) Bu gecede yeryüzüne çok sayıda melek iner.
(5) Bu gece tan yerinin ağarmasına kadar esenliktir. Her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.