♦ Cuma Gününün Önemi Nedir?
Cuma, cem olmak, toplanmak mânâlarına gelir.
Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını, kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.
Bu sebeble Cuma gününe günlerin efendisi de denir.
Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği, tarih boyunca kutlu sayılabilecek olayların hep Cuma günü yaşandığı söylenir.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem Peygamber o günde yaratılmış, o gün Cen- net’e konmuş, o gün Cennet’ten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma günü kopar...”