♦ Cuma Günü Alışveriş Yapılmaz İddiası Doğru mudur?
Cuma günü, çoklarının zannettiği gibi iş yapmak, alışverişte bulunmak, hayırlı ve faydalı konularla ilgilenmek haram değildir. Alışveriş yasağı, sadece namaz kılma vaktiyle sınırlıdır. Namaz dışında çalışmak, alış-veriş yapmak, mübahtır. Zaten âyette de, namazdan sonra yeryüzüne rızık aramak üzere dağılınız emredilmektedir.