Doğru
Doğru
Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 26 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Miraç Gecesinin Faziletleri

 1. #11

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Doğru
  Cebrail (Aleyhisselâm) Bana: “İşte bu Sidretü'l-Münteha- dır! Ümmetinden Senin sünnetin üzere gidenlerin yüksele*ceği en son makam burasıdır. Burada dört nehir vardır; ikisi bâtmî (gizli) nehir, ikisi zahirî (açık) nehir!”
  Ben sordum:
  - “Bunlar nedir, ey Cebrail?”
  Cebrail (Aleyhisselâm) dedi ki:
  - “Zâhirî olanların biri Nil, diğeri Fırat’tır. Şu iki bâtmî nehir cennetin iki nehri olan Kevser ve Rahmet’tir. Rahmet neh*rinde yıkandım. Geçmiş ve gelecek günahlarım affedildi. Sonra, Kevser yolunu tutarak Cennete girdim. Orada göz görmedik, kulak işitmedik, beşerin hayal ve hatırına gele*meyecek olan şeyler gördüm!”

 2. #12

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Varlıkların ilmi oraya kadardır, o son noktadır. Onun ötesi sadece Allahü Teala’nm bileceği bir âlemdir. Ondan ötesine ne bir melek, ne de başka kimse geçer. Bütün melek ve Peygamberlerin ilmi onda son bulur.
  Cebrail (Aleyhisselâm), "Buradan bir parmak ucu ileri geçe*cek olursam yanarım" diyerek Sidretül-Münteha'da kaldı. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tek başına kalmış*tı. Lâhut âleminin bu en yüksek yerinde Refref -ki, cennetten getirilmiş ve bütün ufku kaplayan yemyeşil bir ipek döşek - ile Allah'ın dilediği yere geldi.

 3. #13

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellenı) şöyle buyurdular: "Sidre'den sonra öyle bir yere yükseldim ki, kaza ve kaderi yazan kalemlerin çıkardıkları sesleri duydum. Arşın altma geldiğimde, Arşın üstüne baktım; ne zaman var, ne mekân, nede cihet.”
  Hiçbir beşerin ve meleğin ulaşamayacağı bjr yakınlık ile âlemlerin Rabbi Aziz ve Çelil olan Allah’a yaklaştı. O makamda Allahü Teala O’na, en büyük lütfü olan Cemâlini gösterdi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellenî) Allahü Teala’yı gördü ve secdeye kapandı.
  Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdular: “Rabbimin şu lâhuti sesini işittim: “Yaklaş ey Muhammedi ” Ben de Kâb-ı Kavseyn1 miktarı yaklaştım. Rabbimin ilhamı ile şunları okudum:

  [ et-Tehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. ]
  - “Bütün dualar ve övgüler (veya bütün mülkler), bedeni ve malî ibadetler Yüce Allah’a mahsustur, bunlara başkaları hak kazanamaz.”
  Allahü Teala’da Bana şöyle karşılık verdi:

  | es-Selâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakâtüh. ]

 4. #14

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  - “Selam da, Yüce Allah’ın rahmet ve bereketleri de, ey şanlı Peygamber, Sana aittir.”
  Ben de (bu iltifattan ümmetimi mahrum bırakmamak için) şöyle dedim:
  [ es-Selâmü aleynâ ve alâ ıbâdillahıssâlihîn. ]
  “Selam hem bizlere, hem de Yüce Allah’ın sâlih kullarına olsun.” Bu karşılıklı konuşmayı işiten Cebrail (Aleyhisselâm) da:
  [ Eşhedü en lâ ilahe illallâhü ve eşhedü etme Muhammeden abdühü ve Rasûlüh. ]
  - “Şehadet ederim ki, (kesinlikle bilirim ki) Yüce Allah’tan baş*ka gerçek mabut yoldur. Yine şahadet ederim İd, Hazreti Mu- hammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Yüce Allah’ın kuludur ve Peygamberidir” dedi.
  Peşinden bütün melekler de onun bu şahadetini söylediler.

 5. #15

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Allahü Teala'nın huzuruna kabul edildiğinde kendisine:
  (1) Ümmetinden şirk koşmamak şartı ile “Lâ İlâhe İllallah” diyen her Müslüman’ın cennete girebileceği müjdelendi.
  (2) Bakara suresinin son ayetleri (Amenerrasûlü) verildi.
  (3) Her gün kılınmak üzere elli vakit sevabına denk olan beş vakit namaz farz kılındı.
  (4) İsra suresinin 22-39. ayetlerinde bahsedilen 12 adet İslam prensibini getirmiştir.
  (5) İyi amele niyetlenen kişiye -onu yapmasa bile- bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetle*nen kişiye -onu yapmadığı müddetçe- hiçbir günahın yazıl*mayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazı*lacağı müjdesini getirdi.

 6. #16

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  (6) Miraç gecesi Allahü Teala ile karşılıklı selamlaşma ve soh*betlerinden bazı sözleri getirmiştir ki, et-Tehiyyatü diye meş*hur olan bu sözler, bütün namazlarda teşehhütte otururken okunmakla, Miraç’ta Allahü Teala ile Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) arasındaki o kutsî sohbeti hatırlatmakta ve benzeri bir mükâlemeye namaz kılanı mazhar etmektedir.
  Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Miraçtan döner*ken getirdiği bu hediyelere sahip çıkmalı, onları gözbe*beğimiz gibi korumalıyız. Bir müminin günde beş vakit na*maz kılması demek, Allahü Teala’nm hediyesini kabul et*mesi demektir.
  Bu saydığımız hediye ve ihsanlardan başka, insanlığın muhtaç bulunduğu esaslar, Miraç hadisesinden bahseden îsra suresinde anlatılmaktadır.
  İtikat, ahlak, iktisat ve siyaset gibi cemiyet nizamının bel*kemiği olan, milletleri huzur içinde yaşatıp, mihnet, zillet ve buhranlardan kurtuluşunu sağlayan aşağıda anlatacağı*mız esas ve hükümler Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sel*lerde vahiy yoluyla tebliğ edilmiştir. Bu esaslar şunlardır:

 7. #17

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  (1) Allah ile beraber diğer bir ilah edinme! Sonra kınan*mış ve kendi başına bırakılmış olursun.
  (2) Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanı- za da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
  (3) Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver.
  (4) Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.
  (5) Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veriniz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.
  (6) Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.

 8. #18

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  (7) Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun ve*lisine (hakkım alması için) yetki verdik. Ancak veli de kı*sasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır.
  (8) Yetimin, ergenlik çağma erişinceye kadar malına an*cak en güzel bir niyetle yaklaşın.
  (9) Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, so*rumluluğu gerektirir.
  (10) Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir, hem de neticesi bakımın*dan daha güzeldir.
  (11) Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çün*kü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.

 9. #19

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  (12) Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen, (ağır*lık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.
  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Rabbinden birçok vahiyler alarak, aynı yollardan geri döndü. Hazreti Musa-nın yanma gelince; Hazreti Musa, "Allah Sana neler emret-ti" di*ye sordu. Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de elli va*kit namazla emrolunduğunu söyledi. Hazreti Musa: "Ey Al*lah’ın Resulü! Elli vakit namaz çoktur. Bu, senin ümmetine aşırı gelir, yapamazlar. Rabbine iltica et de hafifletsin." dedi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tek*rar geri dönüp namazın hafifletilmesini istedi. Önce on vakit kaldırdı. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hazreti Musa’nın yanma gelip durumu bildirince; Hazreti Musa, bunun da çok olacağını söyledi. Bu şekil üzere Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) birkaç kere geri dönerek Rab- bine iltica etti. Böylece; namaz beş vakte kadar indirildi.

 10. #20

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Daha sonra Musa (.Aleyhisselâm) Bana dedi ki:
  - Senin ümmetin her gün beş vakit namaza da tâkat getire*mez. Vallahi Ben, Senden önce insanları tecrübe ettim. İsra- iloğullarma muamelelerin en şiddetlisini uyguladım, fakat muvaffak olamadım. Rabbine dön, hafifletme talep et!
  Ben de dedim ki:
  - Rabbimden çok fazla talepte bulundum! Artık'utanıyo*rum, daha hafifletmesini isteyemem! Ben beş vakte razı*yım. Allah’ın emrine teslim oluyorum!
  Musa (Aleyhisselâm)\ geçer geçmez bir münadi (Allah adı*na) nida etti:
  - Farzımı kesinleştirdim, kullarıma hafiflettim de!
  Bir rivayette şu ziyade geldi:

Benzer Konular

 1. Beraat Gecesinin Faziletleri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:26
 2. Regaib Gecesinin Faziletleri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:11
 3. Kadir Gecesinin Faziletleri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:09
 4. Mevlid Gecesinin Değeri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 00:57
 5. Kadir Gecesinin Zamanı
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 00:47

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •