Doğru
Doğru
Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 26 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Miraç Gecesinin Faziletleri

 1. #1

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Miraç Gecesinin Faziletleri

  Doğru
  Miraç gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine rastlayan mübarek gecedir. Bu gece çok ulvi ve kutsi bir gecedir. Miraç, hüzün senesi olarak isimlendirilen dönemde en büyük koruyucu, destekçisi olan amcası Ebu Talıb ile fedakâr hayat arkadaşı Hazreti Hatice annemizin vefatıyla sıkılan, âdeta daralan Resulullah (Sallallalıü Aleyhi ve Selleın)in 52 yaşında uyanık iken, beden ile hicretten altı ay önce Receb ayının 27. gecesi, Pazartesi günü Mekke-i Mükerreme’de Mescidi Haram’dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmek suretiyle moral depolanmasıdır.
  Bu gece de, ihyası Müstehab gecelerdendir. Namazın farz olması gibi, ümmeti alakadar eden birçok önemli hükmün teşri edildiği ve amcasıyla, eşini peş peşe kaybetmesi sonucu, müşriklerin eziyetlerinin artması nedeniyle hüzne boğulan Resulullah (Sallallahil Aleyhi ve Sellem)m en büyük teselliye mazhar kılındığı bir gece, elbette en üst düzeyde kutlanmayı ve ihyayı hak etmiştir.
  Miraç gecesi, kulların namaz ile Rabbine yükseleceğine ve müminlerin miracının da namaz olduğu Resulullah (Sallal- lahii Aleyhi ve Sellem)e bildirildiği bir gecedir.
  Allahü Teala İsra suresinin 1. ayetinde buyurdu ki:

  “(Bir mekânda bulunmaktan ve Yüce Zât’ma yakışmayacak her türlü acziyet vasfından takdis ve) tenzih O Zât’a ki; bir gece(nin az bir anında, Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan (alıp, Musa Aleyhisselâm’dan beri vahyin iniş merkezi ve tüm Peygamberlerin mabedi olması hasebiyle dinî açıdan, ırmaklar ve ağaçlarla çevrili olması itibarıyla da dünyalık bakımından) etrafını bereketli kıldığımız o Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Tâ ki ona (bir aylık yola bir gecede ulaşma, Beyt-i Mukaddes’i ziyaret, bütün Peygamberleri diri olarak görme, yedi kat semada onların makamlarına uğrama ve Cemâlimizi müşahede etme gibi) bazı âyetlerimizi gösterelim diye!
  Şüphesiz ki O, (tüm sözleri, özellikle Resulullah Saüallahü Aleyhi ve Sellem’’in dualarım ve müşriklerin miraç dönüşü ona neler dediklerini) hakkıyla işiten de, (bütün işleri, bâhusus Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem"m miraca mazhar kılınmasına vesile olacak kıymetli amellerini) tam manasıyla gören de ancak O’dur.”
  Bu mübarek ayet, yaratılmışların en şereflisi olan yüce Peygamberimizin bir nice kudret ve azamet eserlerini görmesi için geceleyin Mescidi Aksa’ya götürülmüş olduğunu beyan buyurmaktadır.
  İsra, lügatte, gece yürüyüşü demektir. Istılahta ise, Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem)m Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi olayıdır.
  Miraç ise, yükseğe çıkmak ve merdiven manalarına gelir. Istılahta ise, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)m Mescid-i Aksa'dan göklere ve oradan da yüce makamlara çıkartılması hadisesidir. Miraç denince, isra da içine girer.
  Bu gecede yüce Peygamberimiz, zaman ve mekândan münezzeh olan Yüce Allah’ın tecellilerine, İlâhi hitaplarına kavuşmuş, bir nice kutsî ayetleri, alâmetleri görmeye muvaffak olmuştur. Bütün Müslümanlar, her sene Miraç gecesine tesadüf eden bu mübarek geceyi kutlamaya çalışırlar, bu gecede ibadet ve itaatte bulunmayı büyük bir nimet bilirler, günahlarından tövbe etmeyi, insaniyete hizmette bulunmayı mühim bir vazife kabul ederler.
  Resulü Ekrem’in bu miracı, uyanık bir halde ruh ve cesetle beraber gerçekleşmiştir. O yüce Peygamberin bir gece içinde Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya götürülmüş olduğu İsra suresinin 1. ayeti ile sabittir ki, inkâr eden kâfir olur. Mescidi Aksa’dan göklere, Sidretü’l-Münteha’ya götürülmüş, orada Allah’ın tecellilerine kavuşmuş olduğu da meşhur hadisler ile sabittir. Binaenaleyh bunu inkâr edenler de Ehli Sünnet’ten çıkmış ve sapıtmış olurlar. O yüce Peygamberin bu gecede Arş ve Kürsü’yü, cennet ile cehennemi seyretmiş olduğu da hadisi şerifle sabittir ki, bunu inkâr edenler de hata etmiş sayılırlar.
  Hadislerde verilen bilgiye göre Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Yatsı’dan sonra, Kâbe'de Hatim'de ya da amcasının kızı Ümmü-hani binti Ebi Talib'in evinde yatıyordu. Cebrail (Aleyhisselâm) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in yanma geldi ve: “"Ey muhterem Nebi! Esirgeyici olan Rabbin huzuruna varmak için kalk, melekler seni bekliyor" dedi.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in mübarek göğsünü göbeğine kadar yardı, kalbini Zemzem ile üç defa yıkadıktan sonra içinde sıkıntı verecek ne varsa hepsini temizleyip dışarı attı. Sonra içi iman ve hikmet dolu altın bir tas getirdi, onu kalbin içine boşalttı. Cebrail (Aleyhisselâm) Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in kalb-i şerifini yerine koydu ve eliyle mesh ettiğinde kalbi iyi oldu. O anda Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hiçbir acı çekmedi. Sonra Cebrail (Aleyhisselâm) ile Resulullah (Sallallahü A- leyhi ve Sellem) mescidin kapısına geldiler. Orada Burak isimli bir hayvan, başında da Mikail (Aleyhisselâm) vardı. Burak, merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz bir hayvan idi. İki bacağında iki kanat vardı. Üzerinde eyer, başında yular vardı. Bu hayvana bindi. Mikail (Aleyhisselâm) de hayvanın başındaki yuları tutuyordu. Cebrail (Aleyhisselâm) sağında, Mikail (.Aleyhisselâm) önde hareket ettiler. Burak çok hızlı giden bir binekti. Öyle ki, ayaklarım gözünün alabildiği en son noktaya atıyordu. Rampa aşağı vadiye inerken ön ayakları uzar, arka ayakları kısalırdı. Yokuşu çıkarken arka ayaklan uzar, ön ayakları kısalırdı.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Nihayet hurmayla kaplı bir araziye geldiler. Cebrail {Aleyhisselâm), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e\ “Burada in ve namaz kıl!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) inip namaz kıldı. Sonra burağa bindi. Cebrail (Aleyhisselâm)-. “Nerede namaz kıldığını biliyor musun?, Sen Medine’de namaz kıldın. Orası hicret edeceğin yerdir!” dedi. Bundan sonra geçen hadiseyi Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in mübarek ağızlarından dinleyelim:
  “Yine hayvan göz ucuyla görebildiği uzaklığa adım atarak bizi süratle götürdü ve bir yere geldik. Cibril (Aleyhisselâm) "Burada in ve namaz kıl" dedi. Bende öyle yaptım. Sonra tekrar bindim. Cebrail (Aleyhisselâm) bana: "Nerede namaz kıldığını biliyor musun?" dedi. "Allah bilir" dedim. "Sen Medyen şehrinde, Allah’ın Musa (Aleyhisselâm)a hitap ettiği ağacın yanında namaz kıldın” dedi.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Yine hayvan göz ucuyla görebildiği en son yere ayağını atarak bizi hızla götürdü ve Cebrail (.Aleyhisselâm): “Burada in ve namaz kıl” dedi. Bende kıldım ve tekrar burağa bindim. Cebrail {Aleyhisselâm) bana: "Nerede namaz kıldığını biliyor musun?" dedi. "Allah bilir" dedim. "Sen, Allah’ın Musa (A- leyhisselâm) ile konuştuğu Tur-i Sînâ’da namaz kıldın” dedi. Yine hayvan göz ucuyla görebildiği en son yere ayağını atarak bizi hızla götürdü ve bizi sarayları görünen bir toprağa ulaştırdı. Cebrail (Aleyhisselâm): " Burada in ve namaz kıl " dedi. Bende kıldım ve tekrar burağa bindim.
  Cebrail (Aleyhisselâm) bana: "Sen, İsâ (Aleyhisselâm)m doğduğu Beyt-i Lahm şehrinde namaz kıldın" dedi.

 5. #5

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Nihayet Mescd-i Aksa’ya geldik. Cebrail (Aleyhisselâm), Beytü'l-Makdis'in kıblesine gelip hayvanı orada bulunan bir halkaya bağladı. Sonra mescide güneş ve ayın meylettiği kapıdan girdik. Mescidde Allah’ın dilediği kadar namaz kıldım ve orada diğer Peygamberlerin ruhları temessül etti. Burada Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğer bazı Peygamberler tarafından karşılandık. Bize selâm verdiler.

  Ben de selâmlarına karşılık verdim. Cebrail (Aleyhisselâm) bana: "Öne geç ve Nebilere iki rekât namaz kıldır" dedi. Ben de imam olup namazı kıldırdım.
  Cebrail (.Aleyhisselâm), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sel- lem)e: "Kureyşîler Allah’ın bir şeriki (ortağı) bulunduğunu, Hıristiyanlar da Allah’ın bir oğlu olduğunu iddia ediyorlar! Sen, şu peygamberlere sor bakalım: Yüce Allah için, şerik veya oğul olur mu?" dedi.

 6. #6

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onlara sordu. Onlar; "Biz tevhid ile Allah’ın bir oluşu inancını tebliğ etmek üzere gönderildik!" dediler.
  Daha sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e iki kap getirildi ki; kabın birisinde şarap, diğerinde süt vardı. "Bunlardan hangisini istersen, al!" denildi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onlara baktı. Şarabı bırakıp sütü aldı, içti. Cebrail (Aleyhisselâm), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellerde: “Sen fıtratı seçtin, fıtrata isabet ettin, fıtrata yöneltildin! Hamdolsun Allah'a ki, Seni fıtrata yöneltti. Eğer Sen, şarabı almış olsaydın, Sen’den sonra ümmetin azardı. Sütü tercih etmekle Sen de fıtratla yöneltildin, ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size haram kılındı!?” dedi.

 7. #7

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Cebrail (Aleyhisselâm), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)\ Beytü'l-Makdis'teki Sahra’nm üzerine çıkardı. Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem), orada tabanı Sahrada, tepesi semada, meleklerin inip çıktıkları, bakanların ondan daha güzel bir şey görmedikleri bir Miraç'm kurulu olduğunu gördü!
  Bundan sonra geçen olayı Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in mübarek ağızlarından dinleyelim:
  -"Bundan sonra Miraç (bir tür merdiven) getirildi. O miraç, ölülerinizin, ölürken gözlerini diktikleri şeydir. Ölülerin ruhları da bu merdivenden yukarı çıkar. Cebrail (Aleyhisse- lâm), beni kanadının üstüne koydu ve bu merdivenden Ha- faza diye anılan kapıya kadar çıkardı.”
  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Sidretül-Müntehâ’ya kadar göklere yükselişi hep bu Miraç ile olmuştur. Dünya semasına varılınca, Cebrail (Aleyhisselâm) semanın açılmasını istedi ve orada şöyle bir konuşma geçti. İçerden soruldu:
  - Sen kimsin?
  - Ben Cebrail’im.
  - Yanında kimse var mı?
  - Yanımda Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellenı) var!
  - O, (Miraç için) gönderildi mi?
  - Evet.
  - Hoş geldin, safa geldin! Bu geliş ne iyi geliştir!

 8. #8

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Hemen kapıyı açtılar ve Beni selâmladılar. Bir de ne göreyim semayı muhafaza eden İsmail isminde müvekkel büyük bir melek, yanında yetmiş bin melek ve o meleklerden her birinin yanında da yüz bin melek var.
  Bunlardan ayrılınca; kapı açılıp dünya semasının üstüne çıktıkları zaman, orada oturan, sağında ve solunda birtakım karaltılar bulunan, sağına baktıkça gülen, soluna baktıkça da ağlayan bir zât ile karşılaşırlar.
  Cebrail (Aleyhisselâm), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e: “O’na selam ver!” dedi. Resulullah {Sallallahü A- leyhi ve Sellem) de selam verdi, O da selâmına mukabele etti ve: “Hoş geldin safa geldin ey salih Peygamber! Ey salih oğlum!” diye karşıladı.
  - ...Ya Cebrail, bu kimdir' diye sorduğunda,

 9. #9

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  - “Baban Adem’dir. Sağındaki ve solundaki şu karaltılar da, O- nun soyundan gelen çocuklarının ruhlarıdır. Onlardan, sağında olanlar cennetlik, solunda olan karaltılar da cehennemliktir*ler! Sağma bakınca güler, soluna bakınca da ağlar!” dedi. Sonra ikinci kat semaya çıktık. Orada Yusuf (Aleyhisselâm) ile buluştuk. Yanında ümmetinden kendisine tabi olanlar da vardı. Yüzü ayın on dördü gibiydi. Onunla da selâmlaştık." Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem), üçüncü kat sema*da iki teyzezâde Yahya ve İsa (Aleyhimesselam) ile, dör*düncü kat semada İdris {Aleyhisselâm) ile, beşinci kat sema*da Harun {Aleyhisselâm) ile ve altıncı kat semada Hazreti Musa {Aleyhisselâm) ile görüştü. Musa {Aleyhisselâm), uzun boylu, esmer tenli, kulaklarına kadar uzanan düz saçlı, hafif etli idi. Karşılaştığı Peygamberlerin hepsi "Hoş geldin ey salih kardeş, salih Nebi" dediler.
  Ben onun yanından geçince ağladı. Kendine:
  - “Niye ağlıyorsun?” denildi. Şöyle cevap verdi:
  - “Çünkü, benden sonra bir delikanlı Peygamber oldu. O- nun ümmetinden cennete gidecekler benim ümmetimden cennete gideceklerden daha çok!”

 10. #10

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) anlatmaya devam ediyor: "Daha sonra yedinci kat semaya geçtik. Orada İbra*him {Aleyhisselâm) ile buluştum. Sırtını Beytü'l-Mamur’a dayamış; Beyt-i Mamur'un kapısının önündeki bir kürsü üzerinde oturuyordu. Beni selâmladı: "Hoş geldin ey salih Nebi!.. Hoş geldin ey salih evlât" dedi. O’na, soyundan ge*len çocuklarından simaca en çok benzeyeni de, Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) idi. Burada Bana denildi ki: “İşte Senin ve ümmetinin mekânı.”
  Sonra Beytü'l Mamur’a girdim, içinde namaz kıldım. Bu beyti her gün yetmiş bin melek tavaf eder ve bir daha kıya*mete kadar tavaf için bunlara sıra gelmez."
  Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem), burayı anlatırken şu âyet-i kerimeyi okudular: "Rabbinin askerlerinin (ade*dini) ancak Rabbin bilir." [Müddesir Suresi, 31] Peygamberimiz yedinci kat semada gördüklerini anlatmaya devam ediyor: Cebrail (Aleyhisselâm), Resulullah {Sallalla*hü Aleyhi ve Sellem)i, yedinci kat göğün üzerinde bulunan ve Allah'tan başkasınca bilinmeyen makamlara yükseltti. Sidretü'l-Müntehâ’ya kadar yükseltti.

Benzer Konular

 1. Beraat Gecesinin Faziletleri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:26
 2. Regaib Gecesinin Faziletleri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:11
 3. Kadir Gecesinin Faziletleri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 01:09
 4. Mevlid Gecesinin Değeri
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 00:57
 5. Kadir Gecesinin Zamanı
  Konu Sahibi kısmet Forum Mübarek Günler-Geceler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2014, 00:47

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •