♦ Rükû Ne Demektir? nedir
Avuç içlerini diz kapaklarına yapıştırarak vücudun belden itibaren öne eğilmesi demektir.
Rükûun en alt derecesi, elleri dizlere yapıştıracak şekilde eğilmektir. Sünnete uygun rükû ise şöyle yapılır:

Vücudun belden yukarı kısmı, baş dik olarak yere paralel şekilde öne doğru eğilir. .Bacaklar kırılmaksızın dik tutularak eller de dizlere konur ve parmaklarla kavranır. Bu arada baş ile sırt düz halde bulunmalıdır.

Hanımların rükûda yere paralel olmaları gerekmez. Rükûa yakın bir şekilde eğilmeleri kâfidir.
Oturarak namaz kılan kimse ise, rükû ederken, alnı dizlere paralel olacak kadar sırtını eğer.