♦ Namazın rükünlerini doğru
yapmak, niçin önemlidir?
Namazı kılarken acele etmekten sakınmak gerekir. Çünkü acele etmek, rükünlerini tam yerine getirmemek, namazın saygı kurallarına aykırılıkdır.
Namaz mü’minin mi’racı, gözünün nûru, kalb ve ruhun sevincidir, insanın Allah’a en yakın olduğu böyle bir ibadet halini bir yük kabûl edip onu acele ile, kurallarına tam dikkat etmeden biran evvel bitirmeye çalışması, namazın mânâsını anlamaması, mânevî ve ruhanî zevkine erememesi demektir.
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

“İnsan namazını güzelce kılar, rükû ve secdelerini tam ve doğru yaparsa namaz ona şöyle der: ‘Sen beni nasıl koruduysan, Allah da seni korusun.’ Şayet namazı kötü kılar, rükû ve secdelerini eksik ve noksan yaparsa, bu sefer şöyle der:
‘Sen beni nasıl ziyan ettinse Allah da sana öyle yapsın. Sonra o namaz dürülür ve o kulun yüzüne vurulur.”
Diğer bir Peygamber sözünde ise, namazda huzuru ve ta’dili sağlamak hususunda şu ölçü nazara verilir:

“Sizden biriniz namaz kıldığı zaman, veda eder gibi, yani, kıldığı o namaz sanki son namazı imiş gibi kılsın...”
Müslüman, namazını, en son ibadetini yapıyor duygusu içinde kılarsa, ta’dil-i erkâna tam riayet edebilir. Kıldığı o namazdan büyük bir huzur duyar, mânevî bir feyz alır.