♦ Hangi Hallerde Cemaat Terkedilebilir?
1. Hastalık, felçlilik hali.
2. Körlük, topallık veya kötürümlük.
3. Şiddetli soğuk, şiddetli sıcak, kar, yağmur, çamur...
4. Mal ve can korkusu.
5. Zifiri karanlık
6. Fazla ihtiyarlık.
7. Bakmak zorunda olduğu hastası olmak
8. Yolculuğa çıkma hazırlığında olmak.
9. Yemek sofrası hazır olmak
10. Abdesti sıkıştırmış olmak.
11. Dinî mes’elelerin öğrenim ve öğretimiyle meşguliyet... Ancak bu sebeble cemaati terki alışkanlık haline getirmemek şarttır.